ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα:ΤρίποληΔιεύθυνση:Π.Γρηγορίου Ε' 18Τηλέφωνο:2713602600Fax:2713602605Email:pedpel@3270.syzefxis.gov.grΙστοσελίδα:pedpel@3270.syzefxis.gov.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ