ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα:ΘεσσαλονίκηΔιεύθυνση:26ης Οκτωβρίου 43Τηλέφωνο:2310502171-3Fax:2310502170Email:ped_km@otenet.grΙστοσελίδα:ped_km@otenet.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ