ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα:ΙωάννιναΔιεύθυνση:Ν.Ζέρβα 2Τηλέφωνο:26510-23960/77566Fax:26510-31771Email:tedkioan@otenet.grΙστοσελίδα:tedkioan@otenet.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ