ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα:ΚοζάνηΔιεύθυνση:Φον Καραγιάννη 1-3Τηλέφωνο:24610-49829/26430Fax:24610-41779Email:info@peddm.gov.grΙστοσελίδα:info@peddm.gov.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ