Άρθρο Localit 10 Ιανουαρίου, 2022

Περιφέρεια Κρήτης: Μέχρι την 31η Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τους πληγέντες από τους σεισμούς

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της καταγραφής των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, κατατέθηκαν μέχρι σήμερα 25 αιτήσεις για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων και Μινώα Πεδιάδας από τον σεισμό της 24ης Ιουλίου 2021 και έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες.

Αντίστοιχα, έχουν κατατεθεί 406 αιτήσεις  για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε επιχειρήσεις όλων των Δήμων της Π. Ε. Ηρακλείου που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί  400 αυτοψίες και 87 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά προκειμένου να  εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς τους.

Διαδικασίες για στεγαστική συνδρομή

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές και αναφέρθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στους δικαιούχους.

Για τις σχετικές είναι αρμόδια η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Τομέας Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.Π.Ε. Ηρακλείου).

 

Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η επιχορήγηση επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τους σεισμούς σε στοιχεία  ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και φακέλου: 31 Ιανουαρίου 2022

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6248/Β/27-12-2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της ζημιάς, καλούνται οι πληγέντες, που δεν έχουν ήδη ανταποκριθεί, έως την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου  2022, όπως προσκομίσουν:

-Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

-Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης

– Δηλώσεις Φ.Π.Α.

– Απογραφή προηγούμενου έτους

– Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές

– Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή

– Λογιστικά στοιχεία παγίων

– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφ’ όσον είναι διαθέσιμα)

– Αν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και βεβαίωση του ύψους της αποζημίωσης που πρόκειται να λάβει. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.

– την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).

– εκτίμηση της ζημιάς (σε πίνακα τύπου excel) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή ιδιώτη εκτιμητή ή λογιστή βασιζόμενη στα προαναφερόμενα δικαιολογητικά

– έγχρωμες φωτογραφίες είτε εκτυπωμένες είτε σε cd

– IBAN λογαριασμού επιχείρησης

Ή

τυχόν διευκρινήσεις – συμπληρωματικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201, τηλ. 2813410205 ή 2813410202, Ηράκλειο (γραφείο πρωτοκόλλου 312 3ος όροφος). Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών και να αναγράφει εξωτερικά την επωνυμία της επιχείρησης και τον αρ. πρωτ. της αρχικής αίτησης.

Σημειώνεται ότι χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών η αρμόδια επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει στην απαιτούμενη εκτίμηση. Ως εκ τούτου, επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλλουν δικαιολογητικά, δεν θα συμπεριληφθούν στην συγκεντρωτική κατάσταση που θα σταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 04 Οκτωβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στους ευρωπαϊκούς οδηγούς αυτοκινούμενου τουρισμού το Camper Stop της Άρτας

Ο πρώτος χώροας στάθμευσης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και συρόμενων τροχόσπιτων (camper stop) λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο…

Ενδιαφέρουν 04 Οκτωβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιωάννινα: Το Κάστρο μετατρέπεται σε ανοιχτό Πάρκο Πολιτισμού

«Το Κάστρο αλλάζει και εξελίσσεται σε ανοιχτό Πάρκο Πολιτισμού. Το έργο διασύνδεσης, ανάπλασης, αναβάθμισης και…

Ενδιαφέρουν 04 Οκτωβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φλώρινα: Σε πορεία υλοποίησης το έργο ανάδειξης των νερόμυλων Κρατερού

Εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” τα τεύχη δημοπράτησης του έργου…