Άρθρο Localit 03 Ιανουαρίου, 2022

Πανδημία: Πως λειτουργούν οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες έως τις 17 Ιανουαρίου

Τα μέτρα και οι ρυθμίσεις  που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού περιλαμβάνονται σε ΕΓΚΥΚΛΙΟ   του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε με βάση την από 29 Δεκεμβρίου 2021 σχετική ΚΥΑ.

Σε ότι αφορά ειδικά τη λειτουργία των δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών,  προβλέπονται τα εξής:

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται «σε ποσοστό έως 50%, βάσει πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε Υπηρεσίας».

Ειδικά για την τηλεργασία, στην Εγκύκλιο επισημαίνονται τα κάτωθι:

« Το πλάνο εργασιών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ανώτατο έως 50% ποσοστό τηλεργασίας, θα καταρτιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης υπό την προϋπόθεση ότι οι Υπάλληλοι που παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία δύνανται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη απαραιτήτως οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας και η φύση των καθηκόντων των Υπαλλήλων, οπότε τηλεργασία θα παρέχεται από εκείνους τους Υπαλλήλους που δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.  Εφόσον, στους Υπαλλήλους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και Υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξυπακούεται ότι θα προταχθούν για λόγους προστασίας του υπέρτατου αγαθού της υγείας, οι Υπάλληλοι αυτοί προς παροχή τηλεργασίας.  Διευκρινίζεται ότι επαφίεται στην κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου και βάσει των δεδομένων που τελούν σε γνώση του σχετικά με την υπαγωγή των Υπαλλήλων σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, αν η τηλεργασία θα χορηγηθεί αποκλειστικά στους Υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου ή θα υπάρχει εναλλαγή με τους υπόλοιπους Υπαλλήλους που δύνανται να τηλεργαστούν, σε κάθε περίπτωση όμως με προτεραιότητα στους ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και πάντα εντός του ανώτατου προβλεπόμενου ποσοστού τηλεργασίας.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού θα λαμβάνονται αποκλειστικά οι εν τοις πράγμασι παρέχοντες υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία, των οποίων ωστόσο τα καθήκοντα δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του πλάνου εργασιών θα ληφθούν υπόψη τα χωροταξικά δεδομένα κάθε Υπηρεσίας, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα μέτρα τους κανόνες προστασίας δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι, εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ή δεν υφίστανται Υπάλληλοι που η φύση των καθηκόντων τους να επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, ΔΕΝ θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της τηλεργασίας.  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρέχων προγραμματισμός αδειών που αφορά στην παρούσα εορταστική περίοδο».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΥΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 12 Απριλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημεία δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή 12 Απριλίου

Σε 180 σημεία της επικράτειας διενεργούν δωρεάν rapid test για Covid-19, οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ,…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 10 Απριλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημεία για δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ (10/04)

Τα σημεία που διεξάγονται σήμερα δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ είναι τα παρακάτω: Κτίριο…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 09 Απριλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημεία για δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ (09/04)

Τα σημεία που διεξάγονται σήμερα δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ είναι τα παρακάτω: Κτίριο…