10 Σεπτεμβρίου, 2021

Σχέδια Προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων των ΟΤΑ

Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ πατώντας εδώ.

Επισυναπτόμενα αρχεία:
Για ΔΗΜΟΥΣ πατείστε εδώ και εδώ
Για ΝΠΔΔ πατείστε εδώ και εδώ
Για ΝΠΙΔ πατείστε εδώ και εδώ
Για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ πατείστε εδώ και εδώ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΣ 22 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) – Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α΄ 166)
ΥΠΕΣ 20 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2021.
ΥΠΕΣ, Covid-19 14 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού