05 Σεπτεμβρίου, 2023

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 (20-26 Σεπτεμβρίου 2023), δίνεται η δυνατότητα σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πολίτες κ.ά. να προβάλουν στην ιστοσελίδα www.esdw.eu πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που διοργανώνουν κατά το ευρύτερο χρονικό διάστημα από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση και υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs).
Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη φιλόδοξη αυτή κοινή προσπάθεια.
Η ανάρτηση των πρωτοβουλιών-δράσεων στην εν λόγω ιστοσελίδα γίνεται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους μέσω εγγραφής στο σύνδεσμο https://esdw.eu/register/.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο link https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2023/08/ESDW-2023-website.pdf.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ