03 Μαΐου, 2023

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»
ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική
αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»
ΔΡΑΣΗ: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης
ανάπτυξης»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών
πεζοπορίας»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 05 Σεπτεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023 (20-26 Σεπτεμβρίου 2023),…