09 Μαΐου, 2023

Έργο Zero Waste Διοίκηση – Οδηγός για εργαζόμενους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Άλλοι φορείς, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 09 Απριλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άλλοι φορείς, Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία 05 Μαρτίου, 2024
Κ ατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι Σχολές Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ως προς την ειδική πολεοδομική τους λειτουργία».