20 Μαΐου, 2021

Ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ Γιάννη Μουράτογλου στη διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με θέμα: Πηγές χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργία υπεραξίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ  και Αντιδήμαρχος Δήμου Έδεσσας, Γιάννης Μουράτογλου  συμμετείχε στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Ίδρυμα Hanns-Seidel  με θέμα: Οι Δήμοι σε θέση ευθύνης – Πηγές χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργία υπεραξίας την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) και το Ίδρυμα Hanns-Seidel (HSS) θέλουν να εξετάσουν και με επιστημονική υποστήριξη να αναλύσουν τα διαφορετικά συστήματα λειτουργίας Ελληνικών και Γερμανικών Δήμων καθώς και να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.

Ο κ. Μουράτογλου  αναφέρθηκε στην σημασία και ρόλο των Δήμων για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών τόσο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και  από το 2020 που ξέσπασε η υγειονομική κρίση, τονίζοντας την δυσχερή οικονομική τους κατάσταση συγκρινόμενους με τους Δήμους της Ε.Ε. και φυσικά της Γερμανίας.

Οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι Δήμοι της Ελλάδας για την πανδημία είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ύφεση στα οικονομικά τους, ανέφερε ο κ. Μουράτογλου.

Οι δήμοι στην Ελλάδα και στη Γερμανία δεν διαφοροποιούνται μόνο στις δομές και στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, αλλά επιπλέον και όσον αφορά τον τρόπο και την προέλευση της χρηματοδότησής τους.  Η  συγκριτική τους αξιολόγηση μπορεί να προσφέρει, νέους δρόμους συνεργασίας, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, επενδυτικές  ευκαιρίες και πάνω από όλα ανταλλαγή πλουσίων αυτοδιοικητικών εμπειριών που αποκτήθηκαν στις σύγχρονες και αντίξοες συνθήκες εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ κατέθεσε δύο προτάσεις:

 • Αξιοποίηση της εμπειρίας των Γερμανικών δημοτικών τραπεζών που σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ αλλά και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η οποία θα βοηθούσε να αναληφθούν πρωτοβουλίες στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού χρηματοδοτικού μηχανισμού που μεταξύ άλλων αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα, θα το καταστήσει αναπτυξιακή ευκαιρία.
 • Συνεργασία των Γερμανικών και Ελληνικών Δήμων- Περιφερειών και των Ελληνικών Χρηματιστηριακών Αρχών στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας για την έκδοση, τον περιορισμό των κινδύνων, τον έλεγχο και την αποτελεσματικής χρήσης των δημοτικών ομολόγων.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν: ο Hans-Peter Mayer, μέλος του Προεδρείου Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Βαυαρίας – Οικονομικός Δ/ντης, ο Αλέξανδρος Κρητικός, καθηγητής Πανεπιστημίου Potsdam – Δ/της Έρευνας Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Βερολίνου και ο Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, καθηγητής Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε αναλυτικά την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, Γιάννη Μουράτογλου.

Τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δύο Προτάσεις Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Αγαπητές κυρίες και κύριοι,

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Tα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη σημερινή εποχή, αποκτούν μία ιδιαίτερη σημασία. H σημασία αυτή πολλαπλασιάζεται με την προσπάθεια μας να συγκρίνουμε δύο διαφορετικής ταχύτητας, ποιότητας και σταδίου ανάπτυξης Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, της Γερμανικής και της Ελληνικής.  Όμως, η συγκριτική τους αξιολόγηση μπορεί να προσφέρει, κατά τη γνώμη μου, νέους δρόμους συνεργασίας, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, επενδυτικές  ευκαιρίες και πάνω από όλα ανταλλαγή πλουσίων αυτοδιοικητικών εμπειριών που αποκτήθηκαν στις σύγχρονες και αντίξοες συνθήκες εργασίας στο πεδίο.

 

Τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας της απόστασης των Ελληνικών Δήμων από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο  αλλά παράλληλα και των ευκαιριών ή αν θέλετε των δυνατοτήτων αξιοποίησης των τοπικών αναπτυξιακών αποθεμάτων.

Όπως, ασφαλώς, γνωρίζετε το Ελληνικό κράτος  και πριν από τη δημοσιονομική κρίση, ήταν ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης.  Η παρουσία σε αυτό, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως οικονομικό μέγεθος, απέχει κατά πολύ από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά δεδομένα.  Όλοι οι σχετικοί διεθνείς συγκριτικοί οικονομικοί δείκτες συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα.  Δεν είναι τυχαίο ότι και διεθνείς οργανισμοί  όπως ο ΟΟΣΑ  συγκαταλέγουν το Ελληνικό κράτος ως ένα από τα πιο συγκεντρωτικά της Ευρώπης.

Τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των Ελληνικών Δήμων ήρθε να επιβαρύνει η εφαρμογή των σταθεροποιητικών  προγραμμάτων. Για να γίνω περισσότερο αντιληπτός, αρκεί να σας αναφέρω ότι, από το 2009 μέχρι σήμερα, οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους Ελληνικούς Δήμους έχουν μειωθεί  περίπου στο 60%. Την ίδια περίοδο τα έσοδα της Γερμανικής ΤΑ αυξήθηκαν κατά 45%. Νομίζω ότι αυτά και μόνο τα δύο στοιχεία μας επιτρέπουν να διευκρινίσουμε ότι η απόσταση μεταξύ της Ελληνικής και της Γερμανικής ή εάν θέλετε μεταξύ της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντί να αμβλυνθεί, μεγεθύνθηκε. Σε αυτό το πλαίσιο της οικονομικής ασφυξίας η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης,  κατόρθωσε και ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης.  Την περίοδο αυτή το κεντρικό κράτος αποχώρησε, ουσιαστικά, από τις τοπικές κοινωνίες.  Ο δημόσιος θεσμός που στάθηκε δίπλα στο χειμαζόμενο πολίτη ήταν οι Δήμοι.  Με τα περιορισμένα οικονομικά τους ανέλαβαν πρωτοβουλίες, πολλές φορές χωρίς να έχουν την αρμοδιότητα και κατά γενική ομολογία υποστήριξαν αποτελεσματικά τη διατήρηση του τοπικού κοινωνικού ιστού. Αυτή ήταν η κατάσταση των Ελληνικών Δήμων όταν ξέσπασε η πανδημία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν δεδομένο ότι οι Ελληνικοί Δήμοι δεν είχαν απλώς αποκτήσει μία πλούσια εμπειρία, από τις πρωτοβουλίες τους την εποχή της δημοσιονομικής κρίσης, αλλά είχαν αποδείξει έμπρακτα την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους, στη διαχείριση κρίσεων. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΤΑ, αλλά και κατά πόσο η Ελληνική κεντρική πολιτική συνάδει με τις σύγχρονες στρατηγικές επιλογές,  θα χρησιμοποιήσουμε τη σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ κωδικοποίησε τη διεθνή εμπειρία από την αντιμετώπιση της πανδημίας σε δέκα μέτρα πολιτικής. Η κωδικοποίηση αυτή δεν αποτελεί απλώς τη συνοπτική παρουσίαση της διεθνούς πολιτικής αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι δέκα τύποι μέτρων που επεξεργάστηκε ο ΟΟΣΑ είναι:

 1. Κάθετοι μηχανισμοί για την ενίσχυση της συντονισμένης αντίδρασης όλων των βαθμίδων διακυβέρνησης.
 2. Οριζόντιοι μηχανισμοί συντονισμένης απόκρισης μεταξύ περιφερειών/δήμων/ κεντρικής κυβέρνησης και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την αποτυχία του συντονισμού.
 3. Αντιμετώπιση του ασύμμετρου εδαφικού αντίκτυπου της κρίσης.
 4. Ο βασικός ρόλος των κεντρικών κυβερνήσεων στην παρακολούθηση και τον σχεδιασμό διεξαγωγής των test.
 5. Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.
 6. Εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση στη διαχείριση της δημόσιας υγείας.
 7. Μείωση του οικονομικού/χρηματοοικονομικού αντίκτυπου στους ΟΤΑ.
 8. Ενίσχυση της ευελιξίας της ΤΑ, δημιουργία νέων κανονιστικών πλαισίων.
 9. Διαβαθμιδική συνεργασία για τη διαχείριση των οικονομικών/ χρηματοοικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους και τα νοικοκυριά.
 10. Ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα ικανοποιήθηκαν μερικώς μόνο, ορισμένα από τα παραπάνω μέτρα πολιτικής. Να υπενθυμίσω ότι στη Γερμανία, η απόφαση για το lockdown λαμβάνεται σε πολιτειακό ή ακόμη και σε τοπικό επίπεδο και όχι σε ομοσπονδιακό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συναντάται με τους ηγέτες των ομόσπονδων κρατών για να συντονίσει τους περιορισμούς στην κυκλοφορία. Το κλείσιμο των οικονομικών δραστηριοτήτων προήλθε από συμφωνία μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και των ομοσπονδιακών κρατιδίων. Στην Ελλάδα τους Δήμους, το Κεντρικό Κράτος τους θυμάται μόνο όταν θέλει να κάνουν τη δουλειά του και πολλές φορές χωρίς καν να τους ρωτήσει.

Παρόλα αυτά, σε ένα ασφυκτικό πλέον οικονομικό πλαίσιο, οι Ελληνικοί Δήμοι ανέλαβαν, για μία ακόμα φορά, πρωτοβουλίες και συνέδραμαν αποτελεσματικά στον περιορισμό των αρνητικών  κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της  υγειονομικής κρίσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές είχαν κόστος πού μαζί με τις επιπτώσεις της ύφεσης στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την οικονομική κατάσταση των Δήμων.  Όπως είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη έγινε αποδεκτό ότι η πανδημία έπληξε τα οικονομικά των Δήμων τόσο στο επίπεδο των δαπανών όσο και στο επίπεδο των εσόδων. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως εξάλλου πρότεινε και ο ΟΗΕ, προχώρησαν στην προσπάθεια διατήρησης της χρηματοδοτικής επάρκειας των Δήμων, κατά την υγειονομική κρίση.

Σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών η πανδημία, η ύφεση και το lockdown κόστισαν στους Δήμους 569 εκατ. €. Από τα οποία 206 εκατ. € ως μειώσεις ιδίων εσόδων και 363 εκατ. € ως αύξηση δαπανών. Η συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν οι Δήμοι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020, ανήλθε σε 170 εκατ. €., που κάλυψε, οριακά, το 30% του συνολικού κόστους.

Από τα δέκα μέτρα που προτείνει ο ΟΟΣΑ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο τελευταίο. Στην ενίσχυση δηλαδή των δημοσίων επενδύσεων και κυρίως των Τοπικών Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μία μικρή παρένθεση.  Θεωρώ πολύ σημαντικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις παρεμβατικές πολιτικές που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αντιμετωπίσει  την ύφεση.  Για μας τους Έλληνες τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν απλώς ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει, από την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της ύφεσης, είναι ότι προτείνονται οικονομικά εργαλεία επεκτατικής πολιτικής, που διαπερνούν το σύνολο των προτάσεων της ΕΕ. Όλη η Ευρώπη πιστεύω, αλλά κυρίως οι Έλληνες, θυμούνται ότι στην προηγούμενη οικονομική κρίση και παρά τις έγκυρες και ψύχραιμες φωνές, επιβλήθηκε στη χώρα μας, καθεστώς τυφλής, αναποτελεσματικής σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οριζόντιας λιτότητας με έντονα τα χαρακτηριστικά του «τιμωριτισμού».

 

Το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της ύφεσης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.  Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Είναι εμπροσθοβαρές
 2. Είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο και
 3. Στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης.

Να υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με τη διεθνή θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία, οι επενδύσεις των Δήμων, κυρίως λόγω του μεγέθους τους, παρουσιάζουν άμεση και μεγάλη απορροφητικότητα. Άρα, καλύπτουν την ανάγκη εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης.

Παράλληλα, οι Δημοτικές επενδύσεις θεωρείται ότι παράγουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και συμβάλλουν θετικά τόσο στην Περιφερειακή Ανάπτυξη όσο και στην αύξηση της Τοπικής Απασχόλησης.  Για να μη σας κουράσω επιπλέον, επιτρέψτε μου, μόνο να αναφέρω τρία ποσοστά. Το ποσοστό των επενδύσεων των Γερμανικών ΟΤΑ, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το αντίστοιχο ποσοστό των ομόσπονδων κρατιδίων, σε σχέση με τις συνολικές δημόσιες επενδύσεις του Γερμανικού κράτους, είναι 33,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 18,5%, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 41,1%.  Είναι φανερό σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα του.

 

Επιτρέψτε μου να κλείσω με δύο προτάσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Για να αντιμετωπιστεί η ύφεση, να αναδειχθούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να πετύχουμε σημαντικούς ρυθμούς τοπικής ανάπτυξης, χρειάζονται επενδύσεις.  Προφανώς οι επενδύσεις δεν μπορεί να είναι μόνο δημόσιες.  Για να εφαρμόσουμε όμως μία αποτελεσματική πολιτική προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσουμε τοπικές δημόσιες επενδύσεις, κυρίως στο επίπεδο των υποδομών.  Οι επενδύσεις χρειάζονται πολύπλευρη και πολυσυλλεκτική χρηματοδότηση Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας πολύ ισχυρό, που δεν θα εμπεριέχει μόνο μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και την ανάδειξη μεγάλων επενδυτικών ευκαιριών.

Οι χρηματοδοτικοί πόροι που χρειάζονται οι Ελληνικοί Δήμοι, για να υλοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις τους, είναι πολύ ακριβοί.  Μετά τη δημοσιονομική κρίση, ο ουσιαστικός χρηματοδοτικός φορέας των Ελληνικών Δήμων είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Δυστυχώς, ενώ το Ταμείο διαχειρίζεται δωρεάν τα χρήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μας τα «πουλάει» με επιτόκιο υπερβολικά υψηλό, για τα σημερινά δεδομένα.  Σας υπενθυμίζω ότι το Ελληνικό κράτος δανείζεται πλέον από την αγορά, με επιτόκια πολύ χαμηλότερα του 1%. Είναι φανερό ότι ένας Ελληνικός Δήμος για να ανταγωνιστεί έναν Ευρωπαίο ομόλογο του ξεκινάει με ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, λόγω του κόστους χρήματος στην Ελλάδα και του αντίστοιχου κόστους στα υπόλοιπα κράτη- μέλη της ΕΕ.

Πάγια πολιτική πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας είναι να μετεξελιχθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε μία σύγχρονη δημοτική τράπεζα που θα προσφέρει εξειδικευμένα και αποτελεσματικά χρηματοδοτικά προγράμματα στην κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης και της ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Επιτρέψτε μου εδώ να σημειώσω ένα θετικό οικονομικό στοιχείο για την Ελληνική ΤΑ. Οι Ελληνικοί ΟΤΑ, σε αντίθεση με το κεντρικό κράτος, έχουν, πραγματική, υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το δημοσιονομικό χρέος της Ελληνικής ΤΑ, σε σχέση με το δημοσιονομικό χρέος της χώρας, ανέρχεται στο 0,6% όταν ο αντίστοιχος μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 7,4% και ο αντίστοιχος μέσος όρος της Γερμανικής ΤΑ, στο 6,6%.

Η πρώτη πρόταση μου έχει να κάνει με την αξιοποίηση της εμπειρίας των Γερμανικών δημοτικών τραπεζών που σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ αλλά και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, θα βοηθούσε να αναληφθούν πρωτοβουλίες στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού χρηματοδοτικού μηχανισμού που μεταξύ άλλων αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα, θα το καταστήσει αναπτυξιακή ευκαιρία.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο συνεργασίας στον χρηματοδοτικό τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η πλούσια εμπειρία που διαθέτουν οι Γερμανικοί Δήμοι, όσον αφορά στην έκδοση δημοτικών ομολόγων.  Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από το σύνολο των δημοτικών ομολόγων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, το 75% περίπου είναι Γερμανικά.

Στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια (2006) έχουμε θεσμοθετήσει τη δυνατότητα έκδοσης δημοτικών ομολόγων.  Δυστυχώς, χρειάστηκαν κάποιες κανονιστικές πράξεις στις οποίες οι διάφορες κυβερνήσεις δεν βρήκαν το πολιτικό θάρρος να τις εκδώσουν.

Η δεύτερη πρόταση μου έχει να κάνει με τη συνεργασία των Γερμανικών και Ελληνικών Δήμων- Περιφερειών και των Ελληνικών Χρηματιστηριακών Αρχών στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας για την έκδοση, τον περιορισμό των κινδύνων, τον έλεγχο και την αποτελεσματικής χρήσης των δημοτικών ομολόγων. Με αυτό τον τρόπο η χρηματοδοτική φαρέτρα της Ελληνικής ΤΑ θα εμπλουτιστεί με ένα επιπλέον σύγχρονο εναλλακτικό εργαλείο, που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάδειξη τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και επενδυτικών ευκαιριών, στην τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Τελειώνοντας με αυτές τις δύο προτάσεις, αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να επαναλάβω, για μία ακόμα φορά, την αληθινή διάθεση συνεργασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και ιδιαίτερα της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας προεδρεύω, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

 

Γιάννης Μουράτογλου

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΚΕΔΕ,

Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ,

Αντιδήμαρχος Δήμου Έδεσσας

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ... 18 Ιουνίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας: 8 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες των Δήμων για ναυαγοσωστική κάλυψη – Απέδωσε η συνεργασία με το Υπουργείο...

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε την ικανοποίηση της ΚΕΔΕ για…

Διεθνείς Σχέσεις 14 Ιουνίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020
Διεθνείς Σχέσεις ... 10 Ιουνίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ 15.6.2021