Άρθρο Localit 25 Φεβρουαρίου, 2022

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Ρυθμίσεις για ΤΑΠ και μείωση παρακράτησης ΚΑΠ λόγω μη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 24 Φεβρουαρίου 2022 το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:30.

Μεταξύ των ρυθμίσεων προωθούνται και αφορούν την Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, είναι οι εξής:

Άρθρο 7: Προβλέπεται η αντικατάσταση της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62) σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), η οποία είναι έως σήμερα χρονοβόρα, καθότι η ενημέρωση των αρχείων των δήμων από τους αρμόδιους για την είσπραξη του τέλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δεν γίνεται με ενιαία διαδικασία και σε προκαθορισμένους χρόνους.

Εισάγεται νέα διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), μέσω της παροχής μιας σειράς από εναλλακτικές δυνατότητες στα συμβαλλόμενα μέρη για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης

Άρθρο 27: Μειώνεται κατά το ήμισυ (30% από 60%) το ποσοστό επί των ποσών που καταβλήθηκαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, το οποίο παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους Ο.Τ.Α. Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η παροχή μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας και ρευστότητας προς τους Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι το προϊσχύον ποσοστό παρακράτησης (60%) κρίθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό και κατά συνέπεια, αποτρεπτικό για την αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετείται ο στόχος της αποτροπής συσσώρευσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω φορέων προς τρίτους και παράλληλα, διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Άρθρο 26 : Προβλέπεται σειρά ρυθμίσεων με σκοπό την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρα 4 και 5: Προβλέπεται ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής προϊσταμένου, τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στους Ο.Τ.Α., στην περίπτωση που λάβει στη συνέντευξη τελική μοριοδότηση μικρότερη του 500.

Άρθρο 6: Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέσω των πινάκων επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ του ιδίου φορέα ή άλλου.

Άρθρο 8: Αφορά τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Σκοπείται η άμεση και άνευ ουδεμίας χρονοτριβής αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της παροχής στους οικείους ΟΤΑ των αναγκαίων προς τούτο μέσων.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που προωθούνται από τα υπουργεία Οικονομικών, Υγείας, Εθνικής  Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΣΧΕΔΙΟ-NOMOY

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 07 Φεβρουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 3 εκ. ευρώ για εκστρατεία ενημέρωσης για την εγγραφή αποδήμων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Το ποσό των 3 εκ. ευρώ  διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες εκστρατείας…

Υπουργείο Εσωτερικών 06 Φεβρουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: ΄Εναρξη α΄ κύκλου κινητικότητας 2023 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Ξεκινά ο α΄ κύκλος κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, όπως ανακοινώθηκε από…

Υπουργείο Εσωτερικών 05 Φεβρουαρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναπροσαρμόζεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου εξαιτίας της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα»-Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που προκαλεί η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», αναπροσαρμόζει…