Άρθρο Localit 06 Οκτωβρίου, 2021

Νέο πρόγραμμα για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων στο Δήμο Δέλτα

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος «Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα» (Κ.Α.Μ.Ε.), που άρχισε να υλοποιείται στο Δήμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδης και των εταίρων του προγράμματος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης η σύσταση των ομάδων έργου, η προμήθεια ειδικών κάδων ανακύκλωσης και η διαδικασία συλλογής ανακυκλώσιμων για μεταφορά σε αδειοδοτημένο φορέα ανακύκλωσης  ενώ ορίστηκαν και τα  σχολεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ – Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα» άρχισε να υλοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» -Άξονας Προτεραιότητας 3: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ με φορέα χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 49.955 ευρώ.

Στο επίκεντρο του προγράμματος «Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-Κομποστοποιώ στο Δήμο Δέλτα» (Κ.Α.Μ.Ε), τίθεται η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων. Φορείς υλοποίησης του έργου είναι η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία» (Συντονιστής), η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης (Εταίρος) και ο Δήμος Δέλτα (Εταίρος), με φορέα χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ενήλικες, αγρότες, φοιτητές αγροτικής παραγωγής και ανέργους της τοπικής κοινότητας του Δήμου Δέλτα.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Η ευαισθητοποίηση μαθητών, αγροτών, φοιτητών αγροτικής κατεύθυνσης και κατοίκων της περιοχής προκειμένου να ανταποκριθούν στη φιλοσοφία ZeroWaste που οφείλει να διέπει τις καθημερινές δραστηριότητες όλων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους για τη λειτουργία Πράσινου Σημείου στην περιοχή της Σίνδου.
  • Η εξοικείωση των πολιτών με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν για τη σωστή διαχείριση του κάθε ανακυκλώσιμου υλικού.
  • Η διάδοση της επανάχρησης και των εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης των άχρηστων υλικών.
  • Η δημιουργία δικτύωσης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.
  • Οι στόχοι του προγράμματος αλλά και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων θα επιτευχθούν μέσω δραστηριοτήτων όπως:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής «Μειώνω Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω» σε σχολεία της περιοχής του Δήμου Δέλτα.
  • Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων με φοιτητές του ΤΕΙ Σίνδου, αγροτών της περιοχής και κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων και  νέων ανέργων
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων.

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βιώσιμες Πόλεις 07 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βιοκλιματική ανάπλαση της Συνοικίας των Προσφυγικών του Ταύρου

Μία μεγάλη παρέμβαση για την αναβάθμιση της περιοχής του Ταύρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο…

Βιώσιμες Πόλεις 06 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νέοι υπόγειοι κάδοι στον Δήμο Χαλκιδέων

Υπόγειοι κάδοι εγκαθίστανται από σήμερα Τρίτη, σε περιοχές του Δήμου Χαλκιδέων, στο πλαίσιο του έργου…

Βιώσιμες Πόλεις 06 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δίκτυο χωριστής συλλογής τηγανελαίων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Στη δημιουργία- για πρώτη φορά – δημοτικού δικτύου χωριστής συλλογής τηγανέλαιων, θα προχωρήσει  ο Δήμος…