Άρθρο Localit 29 Δεκεμβρίου, 2023

Νέα έργα ύδρευσης ξεκινούν στα Κύθηρα

Τις συμβάσεις δύο σημαντικών έργων ύδρευσης για το νησί, υπέγραψε σήμερα Παρασκευή ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης.

Τα έργα χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης (προ δημοπράτησης) 3.703.775€ με  ΦΠΑ και αφορούν σε:

Α) Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων σε Κύθηρα και  Αντικύθηρα

Η σύμβαση έχει συνολικό οικονομικό αντικείμενο 629.999,11€ με το ΦΠΑ και ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αναδείχθηκε μειοδότης μετά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διεξήχθη από το Δήμο.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος, το έργο έχει τεράστια σημασία για την υδροδότηση των Κυθήρων καθώς αφορά στην αντικατάσταση σημαντικών γεωτρήσεων σε όλο το νησί (συνολικά 11 στα Κύθηρα) που λόγω των πολλών ετών συνεχούς άντλησης έχουν καταπονηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με τις υδρογεωλογικές μελέτες που εκπονήθηκαν. Επιπλέον θα γίνουν και 2 νέες γεωτρήσεις στα Αντικύθηρα.

Στο έργο περιλαμβάνονται η διάτρηση, διερεύνηση και δειγματοληψία, η ηλεκτρική διασκόπηση (logging), η σωλήνωση (σωλήνες γεώτρησης και περιφραγματικοί), η χαλίκωση, η ανάπτυξη και ο καθαρισμός της κάθε γεώτρησης, η δοκιμαστική άντληση, η τσιμεντένια βάση προστασίας και όλες οι προβλεπόμενες στη μελέτη και διακήρυξη εργασίες, ενώ θα γίνει προμήθεια και ενός συστήματος ταχυδιύλησης (φίλτρα) που θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β) Ολοκλήρωση συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματου ελέγχου των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε. Κυθήρων

Η σύμβαση έχει οικονομικό αντικείμενο 2.911.148,00€ με το ΦΠΑ και ανάδοχος είναι η εταιρεία «THITA-FI ΑΤΕΕ» με έδρα την Αθήνα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετρίας και αυτόματου ελέγχου των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε. Κυθήρων μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου των δικτυών ύδρευσης. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

  • Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία είκοσι οκτώ (28) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε δεξαμενές, υδατόπυργους, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης,
  • Εξελιγμένη διαχείριση των πιέσεων του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία δεκαπέντε (15) Σταθμούς Διαχείρισης Πίεσης (Σ.Δ.Π.),
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επτά (7) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ποιότητας και Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.) για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των τιμών της ποιότητας και της πίεσης σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης,
  • Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων των ψηφιακών υδρομετρητών του δικτύου ύδρευσης μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία τριακοσίων (300) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) με ενσωματωμένη τηλεμετρική διάταξη επικοινωνίας και παρελκόμενο υδραυλικό εξοπλισμό σύνδεσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες υδατοπαροχές του δικτύου ύδρευσης,
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Σταθερού Δικτύου Επικοινωνίας (Σ.Δ.Ε.) για την αυτόματη λήψη και αποστολή των δεδομένων κατανάλωσης των υφιστάμενων και νέων ψηφιακών υδρομετρητών,
  • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για την φορητή λήψη και αποστολή δεδομένων κατανάλωσης,
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και επέκταση λογισμικών Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) με σκοπό την ενσωμάτωση σε αυτών των δεδομένων των νέων σταθμών και
  • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου, τεκμηρίωσης και  δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Κυθήρων, μετά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των προηγούμενων έργων α) τηλεμετρία – τηλεέλεγχος – Α΄ Φάση (ΠΕΠ Αττικής) και β) νέα ψηφιακά υδρόμετρα (ΕΣΠΑ), το ποσοστό του Μη Τιμολογούμενου Νερού στη Δ.Ε. Κυθήρων έχει μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 32%, ενώ σημαντική μείωση παρατηρείται και στις απώλειες νερού από διαρροές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων του νησιού αλλά και τη λελογισμένη αύξηση των εσόδων του Δήμου που στο σύνολό τους αποδίδονται σε έργο στην τοπική κοινωνία.

«Τα νέα αυτά έργα σε συνδυασμό με τα άλλα έργα ύδρευσης που είτε έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αφαλατώσεις σε Αγ. Πελαγία και Διακόφτι, νέες γεωτρήσεις κ.λπ.) είτε βρίσκονται σε δημοπράτηση – εξέλιξη, όπως το νέο δίκτυο ύδρευσης της Αγ. Πελαγίας, οι νέες αφαλατώσεις σε Καψάλι και Παλαιόπολη/Αβλέμωνα, το έργο αντικατάστασης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης μήκους περίπου 23χλμ σε όλο το νησί κ.λπ. αποδεικνύουν ότι η Δημοτική μας Αρχή επενδύει σταθερά στη βελτίωση των κρίσιμων υποδομών του νησιού μας, που είναι απαραίτητες για την τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, υλοποιώντας επακριβώς κάθε δέσμευσή της προς τους πολίτες», καταλήγει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του και προσθέτει ότι επόμενος στόχος, στον τομέα της ύδρευσης είναι αφενός η αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης αφετέρου η κατασκευή νέων μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενών σε όλο το νησί, έργα μεγάλης σημασίας για την ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση των Κυθήρων τα επόμενα χρόνια.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βιώσιμες Πόλεις 03 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πετρούπολη: Από το φθινόπωρο ξεκινάει η χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο

Από το ερχόμενο φθινόπωρο, ο Δήμος Πετρούπολης θα τοποθετήσει καφέ κάδους, ώστε να ξεκινήσει η…

Βιώσιμες Πόλεις 21 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τεχνολογία led σε ακόμη 1696 σώματα οδοφωτισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Νέο έργο αντικατάστασης ηλεκτροφωτισμού με τεχνολογία led ξεκινά στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, μετά την υπογραφή …

Βιώσιμες Πόλεις 18 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αιγάλεω: Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι καφέ κάδοι στον Δήμο 

Στην εγκατάσταση και λειτουργία καφέ κάδων για τη συλλογή οργανικών απορριμμάτων προχώρησε ο Δήμος Αιγάλεω,…