Άρθρο Localit 07 Δεκεμβρίου, 2021

Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι έχουν μεγάλες προσδοκίες από το διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία

Ένας στους δέκα Έλληνες δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο

 

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι το διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον, όπως δείχνει μια νέα ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους και Ευρωπαίες (81%) θεωρούν ότι, έως το 2030, τα ψηφιακά εργαλεία και το Διαδίκτυο θα είναι σημαντικά στη ζωή τους.

Πάνω από το 80% των πολιτών της ΕΕ πιστεύουν ότι η χρήση τους θα παρέχει τουλάχιστον τόσα πλεονεκτήματα όσα και μειονεκτήματα έως το 2030.

Σε δέκα χώρες πάνω από το 50% των ερωτηθέντων αναμένουν η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και του διαδικτύου θα τους φέρει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα (ιδίως σε Φινλανδία το 67%, Δανία το 63% και Σουηδία το 62%), αλλά στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνο 28%, στη Γαλλία 29% και στη Ρουμανία 25%.

Μόνο το 12% των Ευρωπαίων αναμένει περισσότερα μειονεκτήματα από ό,τι πλεονεκτήματα από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και του Διαδικτύου στο μέλλον, αλλά στην Ελλάδα το ποσοστό των «απαισιόδοξων» (22%) είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, ενώ ακολουθούν Αυστρία (20%) και Γαλλία (18%), με τους λιγότερο αρνητικούς σε Φινλανδία (2%) και Ιρλανδία (6%).

Πάνω από τους μισούς πολίτες της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα (56%), εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις κυβερνοεπιθέσεις και το κυβερνοέγκλημα, όπως η κλοπή ή κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το κακόβουλο λογισμικό ή το ηλεκτρονικό «ψάρεμα». Επιπλέον, πάνω από τους μισούς (53%) εξέφρασαν επίσης ανησυχία για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών στο διαδίκτυο (στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 63%).

Σχεδόν οι μισοί (46 %) πολίτες της ΕΕ ανησυχούν για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών από εταιρείες ή δημόσιες διοικήσεις, με το ποσοστό των «ανησυχούντων» στην Ελλάδα (64%) να είναι το υψηλότερο από όλες τις χώρες. Περίπου το ένα τρίτο (34%) των πολιτών της ΕΕ ανησυχεί για τη δυσκολία αποσύνδεσης και επίτευξης μιας καλής ισορροπίας μεταξύ της ζωής εντός και εκτός διαδικτύου, με την Ελλάδα πάλι να είναι «πρωταθλήτρια» με 44% (μαζί με Κροατία και Ολλανδία με ίδιο ποσοστό).

Περίπου ένας στους τέσσερις (26%) πολίτες προβληματίζεται για τη δυσκολία εκμάθησης νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, αναγκαίων για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, με την Ελλάδα και την Ιταλία να αναφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά (35%).

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (άνω του 50%) πιστεύει ότι η ΕΕ προστατεύει ικανοποιητικά τα δικαιώματά τους στο διαδικτυακό περιβάλλον, αλλά στη Γαλλία το ποσοστό αυτό είναι 38% και στην Ελλάδα 39%. Η χώρα μας έχει το υψηλότερο ποσοστό (46%) όσων θεωρούν ότι η ΕΕ δεν προστατεύει ικανοποιητικά τα δικαιώματά τους στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών (σχεδόν 40% στην ΕΕ, στην Ελλάδα 41%) δεν γνωρίζει ότι δικαιώματά του όπως η ελευθερία της έκφρασης, η ιδιωτική ζωή ή η μη διακριτική μεταχείριση θα πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά στο διαδίκτυο.

Η μεγάλη πλειονότητα (82%) των πολιτών της ΕΕ θεωρεί ότι είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει και να προωθήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Για παράδειγμα, το 90% των πολιτών στην ΕΕ (στην Ελλάδα το 95%) τάσσονται υπέρ του να συμπεριληφθεί η αρχή ότι όλες και όλοι, μεταξύ άλλων τα άτομα με αναπηρίες ή που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, θα πρέπει να επωφελούνται από ευπρόσιτες και εύχρηστες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι πολίτες στην ΕΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 90% (στην Ελλάδα 93% έως 95%) επιθυμούν να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω οικονομικά προσιτής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας και να μπορούν να χρησιμοποιούν ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή ταυτότητα για την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τα υψηλότερα ποσοστά μη χρήσης του Ίντερνετ ανέφεραν Πορτογαλία (13%), Λιθουανία (10%) και Ελλάδα (9%), δηλαδή σχεδόν ο ένας στους δέκα Έλληνες που ρωτήθηκε, δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, η οποία διεξήχθη από 16 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου 2021 σε 26.530 άτομα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της πρότασης για μια ευρωπαϊκή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Η δήλωση θα προωθεί μια ψηφιακή μετάβαση διαμορφωμένη από κοινές ευρωπαϊκές αξίες και από ένα ανθρωποκεντρικό όραμα για την τεχνολογική αλλαγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκά 13 Μαρτίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει τα βασικά βήματα για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων

Η κινητοποίηση επαρκούς χρηματοδότησης τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα είναι «ζωτικής σημασίας»…

Ευρωπαϊκά 18 Ιανουαρίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιταλία: Με ανάλυση DNA θα εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες των σκύλων που αφήνουν τα περιττώματα των ζώων τους στον δρόμο

Μια ιταλική επαρχία αποφάσισε να στραφεί στα τεστ γενετικού υλικού για να αντιμετωπίσει τις… ακαθαρσίες…

Ευρωπαϊκά 16 Νοεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΕ: Η Κομισιόν ανανεώνει την άδεια χρήσης της γλυφοσάτης για δέκα χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα ανανεώσει για δέκα χρόνια την άδεια χρήσης της γλυφοσάτης…