Άρθρο Localit 14 Νοεμβρίου, 2012

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013: Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους

Το 2013 έχει ορισθεί   Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη διάρκειά του θα γίνει σειρά εκδηλώσεων, με στόχο να ενημερωθεί το κοινό  και ειδικότερα οι νέοι, για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ ιδίως εκείνων που αποφασίζουν να σπουδάσουν να εργασθούν, να ανοίξουν μια επιχείρηση  ή να πάρουν σύνταξη σε ένα άλλο κράτος μέλος

Το 2013  συμπληρώνονται 20 χρόνια από την εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας βάσει της οποία κάθε πολίτης της ΕΕ απολαμβάνει μια σειρά δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του κράτους μέλους της διαμονής του, το δικαίωμα να υποβάλλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι πολίτες της ΕΕ συχνά αγνοούν τα δικαιώματα αυτά

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών έχει  στόχο: να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και κυρίως τους νέους για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από  τα δικαιώματα αυτά.

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών θα επικεντρωθούν στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα δικαιώματα που συνδέονται με την μετακίνηση και τη διαμονή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, τα δικαιώματα των επιβατών και των καταναλωτών, η πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική ασφάλιση καθώς και στα  διάφορα προγράμματα όπως το Erasmus, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους νέους να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του 2013 θα  περιλαμβάνουν ακροάσεις, συνέδρια και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Θα δημιουργηθούν ακόμη πλατφόρμες και μηχανισμοί που θα επιτρέπουν στις αρχές σε ευρωπαϊκό εθνικό,  περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να ανταλλάσουν πληροφορίες, εμπειρίες και ορθές πρακτικές.

Πηγή: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πληροφορίες: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p ubRef= //EP//TEXT+REPORT+A7-2012- 0271+0+DOC+XML+V0//EL

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκά 27 Οκτωβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:Αυστηρότεροι κανόνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτων

Αυστηρότερους κανόνες για τους ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και…

Ευρωπαϊκά 05 Οκτωβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το 11ο Forum για τις Πολιτιστικές Διαδρομές της Ευρώπης στα Χανιά

Με συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων από 37 χώρες, πραγματοποιούνται από σήμερα Τετάρτη έως και την…

Ευρωπαϊκά 19 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσφυγή οικολογικών οργανώσεων κατά της πράσινης ταξινόμησης από την ΕΕ της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου

Οικολογικές οργανώσεις λαμβάνουν νομικά μέτρα εναντίον του νέου κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βαπτίζει φιλικές…