06 Σεπτεμβρίου, 2021

Έργο LIFE URBAN PROOF – Εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ URBANPROOF

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το εργαλείο UrbanProof (https://tool.urbanproof.eu/ ) αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης κατευθύνεται μέσω των διαφορετικών σταδίων του εργαλείου προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, να ανακαλύψει και να αξιολογήσει τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής, καθώς και να διερευνήσει την επίδραση των παρεμβάσεων προσαρμογής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Το εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE UrbanProof «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (2014-2020)

Το εργαλείο UrbanProof μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη σχεδίων προσαρμογής για οποιονδήποτε αστικό δήμο της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ειδικότερα, οι αστικοί δήμοι του UrbanProof ανέρχονται σε 3,000 (129 στην Ελλάδα) και περιλαμβάνουν όλες τις πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα προάστια των τριών χωρών. Δεν απαιτείται ο χρήστης να εισάγει δεδομένα καθώς όλες οι σχετικές βάσεις δεδομένων έχουν ήδη ενσωματωθεί στο εργαλείο.

Το εργαλείο UrbanProof μπορεί να παρέχει σημαντική υποστήριξη στους δήμους κατά την ανάπτυξη του τοπικού Σχεδίου προσαρμογής, το οποίο προβλέπεται από το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα αλλά και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου.

Οι πληροφορίες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής παρέχονται σε υψηλή ανάλυση ώστε να είναι δυνατή η χωρική διαφοροποίηση σε επίπεδο δήμου. Έτσι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν ακριβή πληροφορία σχετικά με το πού αναμένονται οι μεγαλύτερες επιπτώσεις εντός του δήμου ώστε να κατευθύνουν ανάλογα τις σχετικές δράσεις προσαρμογής.

Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση των ΣΤΑΔΙΩΝ του εργαλείου, προς διευκόλυνση των δήμων.

 

Πληροφορίες :Χριστίνα Παπαδασκαλοπούλου, PhD

Unit of Environmental Science and Technology
School of Chemical Engineering
National Technical University of Athens
Tel: (0030) 210 7723154, 210 7722334, 6948533714
Fax: (0030) 210 7723285

 


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Prodesa: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ... 17 Ιανουαρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «ΟΤΑ και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης με Μεικτή Χρηματοδότηση» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PRODESA. Ενεργειακές και άλλες ειδήσεις στην ημερίδα της ΚΕΔΕ

H βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις κτηριακές και άλλες υποδομές των ΟΤΑ, η διευκόλυνση της…

Prodesa: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 13 Ιανουαρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- 17.01.2022
LIFE GrIn - προώθηση της ενσωμάτωσης για τις... 12 Ιανουαρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE GrIn

Δείτε το προωθητικό βίντεο