16 Μαΐου, 2023

Έκδοση Υπουργείου Εσωτερικών (Καρβούνης Αντώνης, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων) σχετικά με την προγραμματική περίοδο 2021-2027

  • Επισκόπηση των κυριότερων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της ΕΕ
  • ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για έκαστο ανταγωνιστικό πρόγραμμα
  • ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των έργων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ 26 Ιουλίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
«European Urban Initiative (EUI)/ Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (ΕΑΠ): Ενημέρωση σχετικά με 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων».