Άρθρο Localit 10 Μαΐου, 2022

Ειδικό πρόγραμμα για την ένταξη στον κλάδο των επιτελικών στελεχών ξεκινά το ΥΠΕΣ – Υπουργική Απόφαση

Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/στριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών  θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Ειδικό Πρόγραμμα λειτουργεί στην τρίτη φάση σπουδών στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διαρκεί έναν (1) μήνα, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο Ειδικό Πρόγραμμα.

β) Ο τρόπος υλοποίησης, το περιεχόμενο και οι κύριες θεματικές ενότητες του Ειδικού Προγράμματος, η διάρκεια και η διαδικασία παρακολούθησης.

γ) Η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, η διαδικασία και ο χρόνος αποφοίτησης και κατάληψης των θέσεων ανά ειδικότητα του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διαρθρώνεται σε μία φάση σπουδών με διάρκεια ενός μήνα (εκατόν πενήντα τέσσερις (154) ώρες εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει τρία Τμήματα Ειδικοτήτων:

α. Νομοτεχνών,

β. Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών και

γ. Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, με σκοπό να αναπτυχθούν οι ειδικές δεξιότητες/ικανότητες που απαιτούνται για κάθε μία από τις Ειδικότητες του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Στο τέλος του Ειδικού Προγράμματος πραγματοποιείται διαδικασία εξέτασης – πιστοποίησης ανά Τμήμα Ειδικότητας και απονέμεται «Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ανά Ειδικότητα.

Στη διαδικασία εισαγωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα και απόκτησης «Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ανά Ειδικότητα, δύνανται να συμμετέχουν οι σπουδαστές/τριες της εκάστοτε εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι/ες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Επιτυχία σε γραπτή δοκιμασία, η οποία πραγματοποιείται διά ζώσης ή μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ενδεικτικά περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή εξέταση μελέτης περίπτωσης ή συνδυασμό αυτών που βασίζονται στη συναφή με τα αντικείμενα των Ειδικοτήτων διδαχθείσα ύλη.

Η βαθμολογική κλίμακα της γραπτής δοκιμασίας κυμαίνεται από μηδέν (0) έως εκατό (100), με βάση επιτυχούς εισαγωγής τις πενήντα (50) μονάδες. Η εξέταση διαρκεί δύο (2) ώρες.

β) Ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής ανά Τμήμα Ειδικότητας:

βα) για το Τμήμα Νομοτεχνών, απαιτείται πτυχίο Νομικής ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

ββ) για το Τμήμα Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών, απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ (και πρώην ΤΕΙ/ΑΤΕΙ) ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.

βγ) για το Τμήμα Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, απαιτείται πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών Επιστημών.

Στο τέλος του Ειδικού Προγράμματος, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε γραπτή εξέταση-πιστοποίηση ανά Τμήμα Ειδικότητας, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις ανάπτυξης ή εξέταση μελέτης περίπτωσης ή συνδυασμό αυτών, στις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης ανά Τμήμα Ειδικότητας του Ειδικού Προγράμματος.

Υπουργική Απόφαση

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 23 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 6,8 εκ. ευρώ σε 4 δήμους ως αντισταθμιστικό όφελος της δραστηριότητας της ΟΛΠ Α.Ε.

Το συνολικό  ποσό των 6.827.158,09 ευρώ  κατανέμεται στους δικαιούχους  δήμους Πειραιά, Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Περάματος και…

Υπουργείο Εσωτερικών 22 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι προδιαγραφές για τη λειτουργία Κέντρων Κοινότητας στους δήμους – ΚΥΑ

Με ΚΥΑ της υπουργού Εσωτερικών Κ. Σπανού του αναπληρωτή υπουργού Στ.Πέτσα και της υφυπουργού Εργασίας…

Υπουργείο Εσωτερικών 19 Μαΐου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 10 εκ. ευρώ σε 129 δήμους για δαπάνες ναυαγοσωστικής κάλυψης

Με το ποσό  των 10 εκ. ευρώ επιχορηγούνται 129 δήμοι της χώρας για την κάλυψη…