Άρθρο Localit 24 Νοεμβρίου, 2021

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον ορισμό αντιδημάρχων

Ειδική ΕΓΚΥΚΛΙΟ  για τους αντιδημάρχους εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία  συγκεντρώνεται και κωδικοποιείται  σε ενιαίο κείμενο της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το θεσμό του «Αντιδημάρχου».

Στην εγκύκλιο εντάσσονται όλες οι αναγκαίες διευκρινήσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων, προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αποτυπώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα εξής:

  • Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε αντιδημάρχους
  • Καθ’ ύλην και κατά τόπον αντιδήμαρχοι
  • Αριθμός και κατηγορίες αντιδημάρχων
  • Θητεία αντιδημάρχων
  • Ορισμός αντιδημάρχων
  • Δημοσίευση αποφάσεων

Επίσης στο Παράρτημα Ι της εγκυκλίου παρουσιάζεται ο   αριθμός  έμμισθων  και άμισθων αντιδημάρχων ανά δήμο.

Σημειωτέον ότι η δημοσίευση της εγκυκλίου έγινε 22 Νοεμβρίου και  μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίνεται αντισυνταγματική διάταξη (περ.στ΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019) για τον ορισμό αντιδημάρχων σε νησιωτικές δημοτικές κοινότητες, παραπέμποντας για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Αναλυτικά η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 02 Δεκεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Φιλόδημος ΙΙ: Παρατείνεται μέχρι τέλος 2022 η υλοποίηση του προγράμματος

Με έξι αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών τροποποιούνται έξι Προσκλήσεις  του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Η αλλαγή…

Υπουργείο Εσωτερικών 01 Δεκεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση μνημονίου συνεργασίας για την ενίσχυση των διαδικασιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο Αθηναίων

Παρατείνεται για 12 ακόμη μήνες το μνημόνιο συνεργασίας για την ενίσχυση των διαδικασιών του Συστήματος…

Υπουργείο Εσωτερικών 01 Δεκεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας

Το υπουργείο Εσωτερικών με ΕΓΚΥΚΛΙΟ  του δίνει οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής  προκειμένου…