Άρθρο Localit 01 Ιουνίου, 2022

Δωρεάν στειρώσεις – εμβολιασμοί και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με κοινωνικά κριτήρια στον Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα επιδιώκοντας να περιορίσει τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων και γάτων και ταυτόχρονα να διευκολύνει τους κηδεμόνες ζώων που δυσκολεύονται να καταβάλλουν το κόστος της στείρωσης τους, επεκτείνει το πρόγραμμα στείρωσης ώστε εκτός από τα αδέσποτα να περιλάβει και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου αφορά άτομα με αναπηρία, άνεργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης το μέτρο ισχύει και για πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα ως 10.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Όσοι πολίτες ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες μπορούν να στειρώσουν, να σημάνουν ηλεκτρονικά και να εμβολιάσουν δωρεάν το ζώο τους, στον κτηνίατρο που έχει αναλάβει το πρόγραμμα στείρωσης του Δήμου.

Επιπλέον ο Δήμος Βύρωνα χορηγεί δωρεάν ζωοτροφή για έξι μήνες σε όλους τους δημότες ως κίνητρο για :

–          Στείρωση, εμβολιασμό και σήμανση του ζώου τους

ή

–          Υιοθεσία αδέσποτου του Δήμου Βύρωνα

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω δωρεάν παροχές, μπορούν να τηλεφωνούν:   Τμήμα Αστικής Πανίδας, 210-7608374, υπεύθυνη  Ταξιαρχούλα Παπαϊωάννου, e-mail: papaioannou@dimosbyrona.gr

Υπενθυμίζει παράλληλα ότι συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα στειρώσεων και περίθαλψης αδέσποτων ζώων του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλεί, όσες και όσους φροντίζουν αδέσποτα ζώα που δεν είναι στειρωμένα,  να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αστικής Πανίδας ώστε να δρομολογηθεί η στείρωση και ο εμβολιασμός τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σύμφωνα με την 45/ 2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα, είναι τα ακόλουθα:

Α. Για την δωρεάν στείρωση, σήμανση, εμβολιασμό και καταγραφή ζώων που αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τα ακόλουθα δικαιολογητικά ανά ομάδα:

  1. Για τα άτομα με αναπηρία, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
  2. Για τους ανέργους, πιστοποιητικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
  3. Για τους διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η βεβαίωση έγκρισης ΚΕΑ και η Αίτηση ΚΕΑ. Στην περίπτωση αστέγων απαιτείται μόνο η βεβαίωση αστεγίας από την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
  4. Για μονογονεικές οικογένειες σε περίπτωση διάστασης / διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στην ΔΟΥ). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας παιδιού/ παιδιών.
  5. Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών). Δικαιούχοι των δωρεάν παροχών είναι οι οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 10.000 προσαυξημένο με 2.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Για τις κατηγορίες 4 και 5 δικαιούχοι των δωρεάν παροχών είναι οι οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 10.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στα προστατευόμενα μέλη εντάσσονται τα τέκνα ως 18 ετών και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών. Για τις κατηγορίες αυτές απαιτείται επίσης αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους (ή του προηγούμενου σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 1 έως 5 απαιτείται α. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. β. υπεύθυνη δήλωση με την διεύθυνση κατοικίας και οποιοδήποτε δικαιολογητικό την επικυρώνει (π.χ. φωτοτυπία λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου).

Β. Για την παροχή κινήτρων για την στείρωση, σήμανση και καταχώριση των δεσποζόμενων σκύλων και γατών και για την προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων που έχουν ήδη στειρωθεί και σημανθεί από το Δήμο Βύρωνα,  χορηγείται διατακτική («voucher») για δωρεάν παροχή τροφής για 6 μήνες από το τμήμα αστικής πανίδας του Δήμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: α. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. β. υπεύθυνη δήλωση με την διεύθυνση κατοικίας και οποιοδήποτε δικαιολογητικό την επικυρώνει (π.χ. φωτοτυπία λογαριασμού στο όνομα του δικαιούχου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να προσκομιστεί βιβλιάριο υγείας του ζώου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βιώσιμες Πόλεις 28 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σύμβαση για την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στην ύδρευση του Δήμου Ανωγείων

Στην εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας με προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), στα…

Βιώσιμες Πόλεις 28 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελληνικό-Αργυρούπολη: Κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή στο πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης

Να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης, καλεί τους πολίτες Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο Δήμος. Οι ενδιαφερόμενοι…

Βιώσιμες Πόλεις 28 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γωνιές ανακύκλωσης αποκτά ο Δήμος Ελευσίνας

Στην δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με πλήρη εξοπλισμό προχωρά ο Δήμος Ελευσίνας, μετά την ένταξη του…