Άρθρο Localit 24 Νοεμβρίου, 2021

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη σταδιακή προσέλευση των υπαλλήλων σε πέντε ωράρια εργασίας

Διευκρινήσεις αναφορικά με την προσέλευση των εργαζομένων Δημοσίου Τομέα στις υπηρεσίες δίνει τα υπουργείο Εσωτερικών με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο και σε εφαρμογή όσων προβλέπονται από την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου, η οποία αφορά τα μέτρα  περιορισμού διασποράς του κορονοϊού, που ισχύουν από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.

Στην εγκύκλιο σε ότι αφορά την εφαρμογή του μέτρου σταδιακής προσέλευσης των υπαλλήλων διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ «Η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου».

Κατόπιν αυτού διευκρινίζονται τα εξής:

Οι υπάλληλοι, που θα προσέρχονται στην Υπηρεσία για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία θα πρέπει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, στην οποία θα έχει ήδη σταλεί ο σχετικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προσέρχονται ταυτόχρονα, στο ίδιο ωράριο εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που συνολικά θα προσέρχονται στον φορέα σε εβδομαδιαία βάση θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε πέντε ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 7.30 π.μ., 8.00 π.μ., 8.30 π.μ. και 9.00 π.μ. με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 και 17.00 προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εξυπακούεται ότι ο εν λόγω σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του υπαλλήλου.

Η τήρηση του ωραρίου αυτού δύναται να αναπροσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των υπαλλήλων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταστρατηγείται η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή των υπαλλήλων στις πέντε διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης.

H εν λόγω διαφοροποίηση στην ώρα προσέλευσης και στην αντίστοιχη ώρα αποχώρησης δεν αφορά σε υπηρεσίες, των οποίων οι υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες ή οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του κοινού.

Επιπλέον, τα ανωτέρω αναφορικά με την κατ΄εξαίρεση προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων ισχύουν ανεξαρτήτως του ωραρίου εργασίας που έχει επιλέξει κάθε υπάλληλος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, ο αρμόδιος προϊστάμενος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα κατανείμει το προσωπικό του στα ως άνω πέντε οριζόμενα ωράρια λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χωροταξική κατανομή όσο και τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το εάν κάθε υπάλληλος προσέρχεται στην εργασία του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κατά τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού του εν λόγω μέτρου τόσο στο σύνολο του φορέα όσο και στις επιμέρους Υπηρεσίες.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 21 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημεία δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή 21 Ιουνίου

Σε 174 σημεία της επικράτειας διενεργούν δωρεάν rapid test για Covid-19, οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ,…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 20 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημεία για δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ (20/06)

Τα σημεία που διεξάγονται σήμερα δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ είναι τα παρακάτω: Κτίριο…

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ 19 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημεία για δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ (19/06)

Τα σημεία που διεξάγονται σήμερα δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ είναι τα παρακάτω: Κτίριο…