28 Ιουνίου, 2021

Ένταξη περιπτέρων που εκμισθώνονται ή παραχωρούνται από τους Δήμους στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί μείωσης μισθώματος ανταλλάγματος λόγω Covid 19.