24 Οκτωβρίου, 1999

C:kedketaktikosynedr1999.htm
 
Ρόδος, 20-24 Οκτωβρίου 1999

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 20-24 Οκτωβρίου 1999, μετά από συζήτηση αποφάσισε τα παρακάτω:

Με τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Ν.2539/97 που υλοποιεί στην πράξη το πρόγραμμα “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, διαπιστώνει ότι έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα, αλλά ότι υπάρχουν και πολλά ζητήματα που χρήζουν ακόμη άμεσης επίλυσης.


Για το λόγο αυτό, πρέπει η Κυβέρνηση, τα συλλογικά όργανα και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί της Τ.Α. να αναπτύξουν όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές πολιτικές και να αναλάβουν πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης και υλοποίησης των εξαγγελιών καθώς και τη συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων Ο.Τ.Α., ώστε στο συντομότερο δυνατό χρόνο να μεταβληθούν αυτοί σε ισχυρούς και σύγχρονους Δήμους, κύτταρα τοπικής ανάπτυξης και προκοπής.


Επιβεβαιώνει ότι στόχος της Αυτοδιοίκησης παραμένει η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες και η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.


Ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός της Αττικής, δημιούργησε μια τραγική πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες-κατοίκους δήμων της περιοχής αυτής, για τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Πολιτεία έχουν αναλάβει έναν τιτάνειο αγώνα άμεσης αποκατάστασης.


Η Αυτοδιοίκηση μέσα από το Συνέδριό μας, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες, επιβεβαιώνει την πρόταση για ολοκληρωμένη και άμεση πολεοδομική, χωροταξική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της πληγείσας περιοχής, καθώς και την έναρξη σοβαρού σχεδιασμού αντισεισμικής προστασίας όλης της χώρας, θέσεις που ήδη έχει διατυπώσει η ΚΕΔΚΕ.


Ειδικότερα και μόνο για το 2000, προτείνεται προς την Κυβέρνηση να χορηγήσει διπλάσια ΣΑΤΑ για την Αττική, η οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που θα καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚΝΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μειωθεί η ΣΑΤΑ των Ο.Τ.Α. της υπόλοιπης χώρας το 2000 σε σχέση με το 1999.


Στην προοπτική της ολοκλήρωσης ενός νέου μοντέλλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας και της νέας σχέσης ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες εξουσίας, θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και για την Περιφέρεια.
Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου με τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ της Αυτοδιοίκησης και σύνταξη νέου χάρτη για το σύνολο των αρμοδιοτήτων των δράσεων και των λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης.
΄Αμεση αποκέντρωση της φορολογικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα πλαίσια συμφωνημένων κανόνων και όρων και ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
Απαιτεί την συμμετοχή της Τ.Α. στον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την υλοποίηση του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Κατ’εφαρμογή της συνθήκης του Αμστερνταμ που προβλέπει ειδικές πολιτικές για την ισόρροπη ανάπτυξη και σύγκλιση των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, την ένταξη όλων των νησιών της Ελλάδας Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, στα επιχειρησιακά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες του Γ΄ Κ.Π.Σ. που προβλέπουν ειδικές πολιτικές και ειδικά μέτρα για την σύγκλιση και συνοχή των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων των νησιωτικών περιοχών.
Το ΕΠΤΑ πρέπει να πάρει τη μορφή συγκεκριμένου προγράμματος της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την εισήγηση του αντίστοιχου θεματικού κύκλου, που προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν.
Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2539/97 με την ποσοστικοποίηση των υποχρεώσεων όλων των Υπουργείων για τη χρηματοδότηση του ΕΠΤΑ και την καταβολή των μη αποδοθέντων.


Η ΚΕΔΚΕ δηλώνει ότι κανένα σχέδιο νόμου, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση ή άλλη κανονιστική πράξη που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να οριστικοποιείται χωρίς την προηγούμενη έκφραση γνώμης της.
΄Εχει παρατηρηθεί ότι εξ’αυτού του λόγου δημιουργούνται όχι μόνο στρεβλώσεις και αντιφατικές ρυθμίσεις, αλλά και μη εφαρμογή πολλών αποφάσεων που θεωρούνται κρίσιμες για τους Ο.Τ.Α.


Προτείνεται η δημιουργία υποστηρικτικού – συμβουλευτικού μηχανισμού με την ουσιαστική συμμετοχή της Τ.Α. για την επιτόπια στήριξη των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας σε ζητήματα εφαρμογής νόμων και κανονιστικού πλαισίου που διέπουν την λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Απαιτεί την αντιμετώπιση των άμεσων και καυτών προβλημάτων, γι’αυτό ζητά:
Την διαρκή αποκλιμάκωση των επιτοκίων των δανείων του Τ.Π.Δ. προς τους Ο.Τ.Α., καθώς και την επέκταση των πρόσφατων ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.


Την αύξηση του ποσοστού από 20 σε 25% επί του φόρου εισοδήματος
Την απόδοση του ανάλογου ποσοστού με το φόρο εισοδήματος από τις πράξεις του Χρηματιστηρίου
Την θεσμοθέτηση μόνιμης κοινής Επιτροπής ΥΠΕΣΔΔΑ-Υπουργείου Οικονομικών – ΚΕΔΚΕ για την παρακολούθηση της απόδοσης των ΚΑΠ.
Την απόδοση των μη αποδοθέντων παρακρατηθέντων πόρων
Αποκατάσταση της νομιμότητας και επαναφορά των διαδικασιών για τα έργα αυτεπιστασίας
Αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος που έχει προκύψει με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας γύρω από τα χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα.
Να δοθεί με βάση τον ισχύοντα νόμο, αλλά και με βάση την αρχή της επικουρικότητας, ο πρώτος λόγος στους Δήμους για την ανάληψη της αρμοδιότητας που αφορά στη διαχείριση των λιμανιών. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να υπεισέρχεται στην συγκεκριμένη αρμοδιότητα μόνο μετά από άρνηση του Ο.Τ.Α. να την αναλάβει. Να εκδοθούν άμεσα τα Π.Δ. για την μεταβίβαση των λιμανιών στους Ο.Τ.Α.
Ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του έτους των Π.Δ. που αφορούν την Δημοτική Αστυνομία και τα Εθνικά Στάδια με την διασφάλιση των πόρων που είναι αναγκαίοι για την λειτουργία τους.
΄Αμεση προώθηση ρυθμίσεων που απλουστεύουν και επιταχύνουν τις προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στους δήμους με πλήρη σεβασμό του Ν.2190/94.
Να ιδρυθεί έδρα εκπαίδευσης και παραγωγής στελεχών της Αυτοδιοίκησης Πανεπιστημιακού επιπέδου.
Βελτίωση του συστήματος εκλογής των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης.
Κατοχύρωση της καταστατικής θέσης των αιρετών με την κύρωση των άρθρων του ΕΧΤΑ.
Στο παρόν προσαρτώνται τα κείμενα προβληματισμού και τα συμπεράσματα όλων των θεματικών κύκλων του Συνεδρίου.


Δεσμεύει και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις που θα απαιτηθούν για την αποφασιστική προώθηση και λύση των παραπάνω θεμάτων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει σχετικό περιεχόμενο