Τακτικο Συνεδριο 1997 (Θεσσαλονικη)

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1989
 • 1978
Τακτικό Συνέδριο 1997 (Θεσσαλονίκη) 22 Νοεμβρίου, 1997
C:kedketaktikosynedr1997.htm

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.   Θεσσαλονίκη, 20 – 22 Νοεμβρίου 1997ΨΗΦΙΣΜΑ Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ