28 Απριλίου, 2022

516.000 € εισφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για την B. Εύβοια

  • Σταύρος Μπένος: Έχουμε τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγκαλιά της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης
  • Δημήτρης Παπαστεργίου: Διαθέτουμε το ποσό των 516.000 ευρώ με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, να φέρουν ανάπτυξη, να επουλώσουν πληγές στο περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη

 

Η ΚΕΔΕ αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Εύβοιας, το καλοκαίρι του 2021, δημιούργησε ειδικό λογαριασμό διαθέτοντας 516.000 ευρώ από τα αποθεματικά της στα οποία προστέθηκαν ορισμένα ποσά και από συνεισφορές ιδιωτών.

 

Με δύο προγραμματικές συμβάσεις η ΚΕΔΕ και δια αυτής η Αυτοδιοίκηση της χώρας, συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του Προγράμματος  Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

 

Σήμερα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Εύβοιας Σταύρος Μπένος παρουσίασε   τα προγράμματα «Politis» και «Οικονομία Δάσους» στην υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει οικονομικά η ΚΕΔΕ μέσω των δύο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Ειδικότερα η ΚΕΔΕ αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Εύβοιας,  το καλοκαίρι του 2021, δημιούργησε ειδικό λογαριασμό διαθέτοντας 500 χιλιάδες ευρώ από τα αποθεματικά της στα οποία προστέθηκαν ορισμένα ποσά και από ιδιώτες.

 

«Από την πρώτη στιγμή, τόνισε στη σημερινή συνεδρίαση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, αναζητήσαμε τρόπους για να είμαστε χρήσιμοι, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας. Δημιουργήσαμε έναν ειδικό λογαριασμό στον οποίο η ΚΕΔΕ κατέθεσε από τα αποθεματικά της 516.000 ευρώ, στα οποία προστέθηκαν κάποια ποσά από ιδιώτες που θέλησαν να βοηθήσουν την πρωτοβουλία μας αυτή.

 

Από τότε γεννήθηκε ο προβληματισμός με ποιον τρόπο θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Να μη γίνει απλά μια δενδροφύτευση, αλλά να πιάσουν τόπο στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού προγράμματος για την αναδιοργάνωση, την αναδιάρθρωση της Βόρειας Εύβοιας.

 

Η λύση και η απάντηση ήρθε από την πρωτοβουλία που πάρθηκε από την κυβέρνηση υπό την καθοδήγηση του πλέον ειδικού και κατάλληλου ανθρώπου, του Σταύρου Μπένου.

 

΄Όλο αυτό το διάστημα λοιπόν, θεώρησα σωστό εκ μέρους της ΚΕΔΕ να ενημερώσω τον κ. Μπένο ότι τα χρήματα αυτά υπάρχουν και θα ήταν χαρά μας να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Από κοινού καταλήξαμε το ποσό αυτό να πάει στους δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας, με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία, να φέρουν ανάπτυξη, να επουλώσουν πληγές στο περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη».

 

Ο Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε διεξοδικά  στα δύο προγράμματα «POLITIS» και «Οικονομία του Δάσους» που αποτελούν τον πυρήνα των δύο προγραμματικών συμβάσεων.

 

Σε ότι αφορά τον πρόγραμμα «Πολίτης», ο κ. Μπένος παρουσίασε τις τρεις μείζονες μεταρρυθμίσεις που αφορούν:

 

Τη  νέα εποχή των ΚΕΠ,  που παραμένουν όπως είπε, η πιο δημοφιλής υπηρεσία της χώρας μας «πλην όμως έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε και περιγράφονται αυτά τα βήματα στην προγραμματική σύμβαση».

Βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης είπε, είναι να γίνουν τα ΚΕΠ πλήρη υποκαταστήματα του κράτους και το τεκμήριο αναζήτησης των δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, πλέον να είναι υπέρ του πολίτη.

 

Επίσης η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει τη διοικητική εξυπηρέτηση ανήμπορων πολιτών από το σπίτι καθώς και την καθιέρωση των «οικογενειών προϊόντων» ξεκινώντας από το αγροτικό πακέτο και το αναπτυξιακό πακέτο.

 

Η υλοποίηση θα ξεκινήσει από 4 ΚΕΠ στη Βόρεια Εύβοια που έχουν υποδείξει οι δήμαρχοι και μετά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

 

Τη δημιουργία των Κέντρων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΚΕΧΩΠ) στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Ο θεσμός θα ξεκινήσει από τους δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας και θα έχει ως αποστολή να αναγορεύσει την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ως τον επιτηρητή, τον εγγυητή της εφαρμογής της περιβαλλοντικής, της χωροταξικής και αδειοδοτικής διαδικασίας.

 

Όπως εξήγησε ο κ. Μπένος, «θα είναι ένας ομόλογος ρόλος όπως είναι η εφορίες του υπουργείου Πολιτισμού…Θα ξετυλίξουμε αυτόν τον θεσμό εγκαθιδρύοντας τα πρώτα ΚΕΧΩΠ στους δύο δήμους της Β. Εύβοιας, ξεκινώντας από μια γεωχωρική πύλη, μια γεωχωρική βάση δεδομένων, που θα είναι το πρώτο βήμα σε αυτήν τη μεγάλη μεταρρύθμιση».

 

Την ψηφιακή ενίσχυση των Αναπτυξιακών Οργανισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τρεις βασικούς πυλώνες: την παραγωγή μελετών και έργων για αδύναμους δήμους στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, τον αναπτυξιακό πυλώνα και τους Φορείς Διαχείρισης Προορισμών, τα DMO .

«Εδώ, τόνισε ο κ. Μπένος, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ θα κάνουμε ένα λογισμικό και για τους τρεις αυτούς πυλώνες ξεκινώντας από κάτι που είναι επείγον και είναι η ψηφιακή βοήθεια των Φορέων Διαχείρισης Προορισμού».

 

Το δεύτερο Πρόγραμμα «Οικονομία του Δάσους»,  αφορά στην δεύτερη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΚΕΔΕ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα το Τμήμα Δασολογίας, στη βάση πρότασης που έχει κατατεθεί από τον καθηγητή δασολογίας και πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και  Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννη Παπαδόπουλο για την οικονομική βιωσιμότητα και αειφορία του δάσους  από την αξιοποίηση των πόρων το ίδιου του δάσους.

 

Ειδικότερα η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία πανεπιστημιακού δάσους στη Βόρεια Εύβοια, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για επιστήμονες από όλο τον κόσμο αλλά και για πρακτική άσκηση  φοιτητών. Κυρίως όμως θα αποτελέσει πόλο για πρότυπη διαχείριση της εκμετάλλευσης ενός δάσους, το οποίο είναι ήδη κατεστραμμένο κατά 80-85%.

Παράλληλα θα δοθούν λύσεις για την ορθολογική αξιοποίηση των καμένων κορμών, την ανασύσταση της εκτατικής κτηνοτροφίας, την εγκατάσταση πρότυπων δασογεωργικών συστημάτων σε επιλεγμένες περιοχές κ.λ.π.

«Έχουμε λοιπόν τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην αγκαλιά της πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης, τόνισε ο Σταύρος Μπένος. Πιστέψτε με είναι μεγάλη στιγμή. Ήθελα πάρα πολύ να γίνει αυτό μέσω της ΚΕΔΕ, δηλαδή μέσω του κινήματος της Αυτοδιοίκησης γιατί έτσι είναι ο καλύτερος τρόπος μετά να εξαπλωθεί μέσα από την Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ... 16 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η ΚΕΔΕ στο High-Level Political Forum του ΟΗΕ με θέμα «Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Δ. Καφαντάρης: Η διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Αυτοδιοίκηση της…

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 15 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η δημιουργία ανεξάρτητης Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών στη Βουλή στο επίκεντρο συνάντησης του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Μ. Κόνσολα και του Προεδρείου Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ

Το πάγιο αίτημα των ορεινών Δήμων, η δημιουργία ανεξάρτητης Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών στη Βουλή, συζητήθηκε…

Newsletter (middle) ... 05 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Συνάντηση του προέδρου της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου με τον υφυπουργό Οικονομικών Χρ. Δήμα για την πλατφόρμα του τέλους επιτηδεύματος και την επιτάχυνση απόδοσης των πόρων στους δήμους

Η άμεση ομαλοποίηση της λειτουργίας της πλατφόρμας για τις δηλώσεις του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και…