Άρθρο Localit 07 Ιουλίου, 2021

30 δισ. ευρώ σε έργα υποδομής για την καλύτερη διασύνδεση των περιφερειών της ΕΕ

Τον περασμένο Μάρτιο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη». Το νέο πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 και θα χρηματοδοτήσει έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι κομβικά διευρωπαϊκά έργα, όπως το «Rail Baltica», οι υποδομές φόρτισης εναλλακτικών καυσίμων και η ανάπτυξη του δικτύου 5G σε σημαντικούς άξονες μεταφορών, θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος έως το 2030.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι το 60% των κονδυλίων θα κατευθυνθεί σε έργα που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα, ενώ το 15% των κονδυλίων του πυλώνα της ενέργειας θα διατεθούν σε διασυνοριακά έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Έργα νέας γενιάς

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: 23 δισ. θα κατευθυνθούν σε έργα μεταφορικών υποδομών, 5 δισ. σε έργα στον τομέα της ενέργειας, ενώ 2 δισ. θα διατεθούν σε έργα ψηφιακής τεχνολογίας. Περίπου 10 δισ. θα διατεθούν σε διασυνοριακά έργα στον τομέα των μεταφορών από τα ταμεία συνοχής. Τα χρήματα αυτά θα βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν διαπιστωμένα κενά όσον αφορά τις συνδέσεις στα δίκτυα μεταφορών. Για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση μεγάλων διασυνοριακών έργων στον τομέα των σιδηροδρόμων θα διατεθούν κονδύλια ύψους 1,4 δισ. Τα έργα θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την ανταγωνιστικότητά καθενός από αυτά.

Στον ψηφιακό τομέα, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ασφαλή και προστατευμένα ψηφιακά δίκτυα και συστήματα 5G πολύ υψηλής χωρητικότητας, καθώς και την ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επίσης τη διαλειτουργικότητα των δικτύων ενέργειας και θα εξασφαλίσει ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα συμμορφώνονται με τους στόχους που έχουν θέσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια.

Επιτάχυνση των έργων στον τομέα των μεταφορών

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης νέους κανόνες για το διευρωπαϊκό δίκτυο (ΔΕΔ-Μ). Οι νέοι κανόνες είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας στην οποία κατέληξε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και αναμένεται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών για έργα του ΔΕΔ-Μ προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωσή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα σημείο επικοινωνίας για κάθε φορέα υλοποίησης έργου και να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία έκδοσης άδειας για την έναρξη ενός έργου δεν θα διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.

Επόμενα βήματα

Ο αναβαθμισμένος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα τεθεί σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι νέοι κανόνες. Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των κανόνων εξορθολογισμού του ΔΕΔ-Μ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκά 19 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσφυγή οικολογικών οργανώσεων κατά της πράσινης ταξινόμησης από την ΕΕ της πυρηνικής ενέργειας και του φυσικού αερίου

Οικολογικές οργανώσεις λαμβάνουν νομικά μέτρα εναντίον του νέου κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βαπτίζει φιλικές…

Ευρωπαϊκά 13 Ιουλίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευρώπη- καύσωνας: Κύμα ακραίων θερμοκρασιών σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία

Μετά την Ισπανία και την Πορτογαλία, που ήδη πλήττονται εδώ και ημέρες από καύσωνα, η…

Ευρωπαϊκά 27 Ιουνίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στο Μιλάνο ο δήμαρχος αποφάσισε να σταματήσει την παροχή νερού στα σιντριβάνια, όπως και το πότισμα στα δημόσια πάρκα

Εξαιτίας του φαινομένου της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η Ιταλία, ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα…