12 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (άρθρο 55 ν.4557/2018) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» Προϋπολογισμού 1.478.300 € και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.