25 Φεβρουαρίου, 2022

Διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο “Υπηρεσίες Οργάνωσης Ημερίδων, Συνεδρίων και Συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022”