Βιογραφικό

Δέσποινα Λουκάκη

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

Στοιχεία Επικοινωνίας
Email:loukaki@kede.gr
Βιογραφικό

Δέσποινα Λουκάκη

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Προβολή Περισσοτέρων
Προβολή Περισσοτέρων

Δεν υπάρχει σχετικό περιεχόμενο