Βιογραφικό

Καραγιάννης Ιωάννης

Βιογραφικό

Καραγιάννης Ιωάννης

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (University of Essex). Στην συνέχεια έλαβε δεύτερο μεταπτυχιακο τίτλο στις «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξισκούς Τομείς» (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβαλλοντος ΕΚΠΑ)

Υπηρετεί την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία 24 χρόνια. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος του καποδιστριακού Δήμου Λαγκαδά στις δημοτικές εκλογές του 1998 και διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έως το 2000.

Εκλέχτηκε δήμαρχος του Δήμου Λαγκαδά για τρεις θητείες (2003-2010, 2014-2019).

Από το 2007-2019 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, της οποίας το 2014 εκλέχθηκε Β´ Αντιπρόεδρος

Απο το 2020 έχει αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΕ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Προβολή Περισσοτέρων
Προβολή Περισσοτέρων

Δεν υπάρχει σχετικό περιεχόμενο