ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καμπουράκης Αντώνης Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σέγκος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου