ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μουράτογλου Γιάννης ΔΣ Έδεσσας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσιαντής Δημήτρης ΔΣ Λίμνης Πλαστήρα