ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αράπογλου Χρυσή Δήμαρχος Καλαμαριάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δαμάσκος Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ