ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστόφας Παναγιώτης Δήμαρχος Μυτιλήνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαιρέτης Μανώλης Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου