28 Ιουνίου, 2021

Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17.4.2021) σχετικά με παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων.