01 Ιουνίου, 2021

Τροπολογία για τη δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του ΤΑΠ