02 Ιουνίου, 2021

Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας: Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Δομές Παροχής Συσσιτίου, Δομές Αστέγων).