02 Ιουνίου, 2021

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακή & Επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2021-2022, ενόψει της επικείμενης προκήρυξης του Προγράμματος».