02 Ιουνίου, 2021

Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα» του Υπουργείου Εσωτερικών