02 Ιουνίου, 2021

Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας ΚΕΔΕ – ΕΤΑΔ ΑΕ με σκοπό την επωφελέστερη αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας/διαχείρισης της ΕΤΑΔ, για τα οποία υφίσταται ή τίθεται στο μέλλον αίτημα κάποιου Δήμου.