01 Ιουνίου, 2021

Εφαρμογή του Ν. 4784/2021 και ειδικότερα του άρθρου 34 αναφορικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μ. από τις ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία