01 Νοεμβρίου, 2021

Απαλλαγή δημοτικών οχημάτων από καταβολή διοδίων