01 Νοεμβρίου, 2021

Αίτημα για εισαγωγή προς συζήτηση στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, του θέματος της ανακύκλωσης στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων