Βιβλιοθηκη ΚΕΔΕ

 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 35
 • ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 16
 • 2005
 • 2004
 • 2002
 • 1985
 • 1984
 • 1983
 • 1980
 • 1978
 • 1977
 • 1976
 • 1975
 • 1974
 • 1973
 • 1972
 • 1962
 • 1961
 • 1954
 • 1953
 • 1940
 • 1939
 • 1938
 • 1937
 • 1936
 • 1935
 • 1934
 • 1933
 • 1932
 • 1931
 • 1930
 • 1929
 • 1928
 • 1926
 • 1924
 • 1923
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2005
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2005
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2004
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2004
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2002
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1985
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1985 Α
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1984
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1984 Α
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1984
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1984 Β
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1983
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1983
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1980
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1980
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1978
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1978
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1977
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1977
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1976
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1976
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1975
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1975
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1974
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1974
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1973
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1973
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1972
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1972
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1962
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΤΕΥΧΟΙ Α-Ζ 1962
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1962
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1962
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΣΑΜΟΥ – ΣΕΡΡΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΔΡΑΜΑΣ – ΔΩΣΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΕΒΡΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΙ-ΗΜΑΘΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1961
ΝΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ