Ψηφιακη Πλατφορμα Καταγραφης Αναγκων ΟΤΑ

Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Επικοινωνίας ΟΤΑ θα βοηθήσει στην καταγραφή και στη συγκέντρωση των αναλωσίμων,