ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... ... 20 Μαρτίου, 2020
Παραδοτέα Έργου “e-Health Monitoring”

Αναφορά υποστήριξης της καταγραφής και αξιολόγησης καλών πρακτικών / Good Practices identification & assessment Επικοινωνιακό Σχέδιο Banner…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 20 Φεβρουαρίου, 2020
4η Συνάντηση Εταίρων E-Health Monitoring και International Event, Κομοτηνή 17-18.2.2020

EHEALTH_4th COORDINATION MEETING_Agenda EHEALTH_TRANSNATIONAL Event_Agenda Eνημερωτικό σημείωμα για την 4η συνάντηση εταίρων Eνημερωτικό σημείωμα για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
e-Health Μonitoring: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας... 10 Ιουλίου, 2019
3η Τακτική Συνάντηση Εταίρων του έργου e-Health Monitoring, Smolyan, 1-2.7.2019

3rd_Coodination_Meeting_1stDraft__Agenda.docx International_Event_Smolyan_1st_Draft__Agenda.docx Παραδοτέο : Σχέδιο Επικοινωνίας και Διάχυσης Έργου Ενημερωτικό Σημείωμα  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ