Σάββατο,  21 Οκτωβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Μανιφέστο Κοινής Λογικής
Μανιφέστο Κοινής Λογικής

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

1. Δημοψηφίσματα εδώ και τώρα. Το 1% των Ελλήνων πολιτών με συλλογή υπογραφών θα μπορούν να εγείρουν δημοψήφισμα γιά οποιονδήποτε νόμο ή κυβερνητική ενέργεια σε επίπεδο κράτους, δήμου, νομού, περιφέρειας. ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ  ΓΙΑΤΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΟΛΙΤΗ!!!  Η σύγχρονη τεχνολογία του ίντερνετ μας δίνει την άμεση δυνατότητα γιά ανέξοδα, απλά, ασφαλή και γρήγορα δημοψηφίσματα.
2. Διάκριση των τριών εξουσιών (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική). Χωριστή εκλογή βουλευτών (νομοθέτες), κυβέρνησης (εκτελεστικό σώμα) και προέδρου του αρείου πάγου (ανώτατος δικαστής). Κηρύσσεται ασυμβίβαστη η ταυτόχρονη ιδιότητα βουλευτή και μέλους της κυβέρνησης.
3. Όρια θητείας στην πολιτική. Μέγιστος χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στην ίδια εκλεγμένη θέση τα οκτώ (8) χρόνια (γιά μέλη κυβέρνησης, βουλευτές, δημάρχους, αντιδημάρχους, νομάρχες, αντινομάρχες, ευρωβουλευτές, Πρόεδρο Δημοκρατίας).
4. Σταθερή ημερομηνία εθνικών εκλογών: Προσθήκη στο σύνταγμα ότι εθνικές εκλογές γίνονται αυστηρά και απαρέγκλιτα μόνο στο τέλος της τετραετίας (πρόβλεψη γιά διαδικασία διαδοχής χωρίς εκλογές σε όλες τις έκτακτες περιπτώσεις).
5. Κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων (και των ευρωκομμάτων) από τους φορολογούμενους (από τον κρατικό προϋπολογισμό). Η δημοκρατία δεν συμβιβάζεται με χρηματοδότηση από το κράτος των πολιτικών ιδεών και φιλοσοφικών-οικονομικών θέσεων.
6. Κατάργηση της παροχής σύνταξης στους υπηρετούντες σε εκλεγμένες θέσεις κάθε είδους (βουλευτές, δημάρχους, νομάρχες, περιφερειάρχες, ευρωβουλευτές κλπ). Γιά όσον καιρό υπηρετεί κάποιος σε εκλεγμένη θέση θα του πληρώνονται από το κράτος  μόνον οι εισφορές στο ασφαλιστικό του ταμείο.
7. Άμεση μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών όλων όσων υπηρετούν σε εκλεγμένη θέση κατά 50% (πρόεδρος δημοκρατίας, πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, νομάρχες, αντινομάρχες κλπ).
8. Κατάργηση (άμεση πώληση) όλων των κρατικών επιβατικών αυτοκινήτων. Όλοι ανεξαιρέτως οι κρατικοί υπάλληλοι και οι εκλεγμένοι σε δημόσια αξιώματα θα πηγαίνουν στις δουλειές τους με δικά τους μέσα (όπως όλοι οι απλοί πολίτες). Οι οδηγοί των επιβατικών αυτοκινήτων επιστρέφουν στις δημόσιες υπηρεσίες απ' όπου προέρχονται.
9. Κατάργηση όλων των φρουρών γιά οποιονδήποτε υπηρετεί σε δημόσια θέση με εξαίρεση μόνον γιά τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Όλοι οι φρουροί επιστρέφουν στα σώματα ασφαλείας.
10. Υποχρεωτική ετήσια λεπτομερής και αυστηρή αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τους δύο κατά σειράν άμεσα προϊστάμενούς τους. Η καριέρα κάθε δημόσιου υπάλληλου θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από την ετήσια αξιολόγησή του. Η παρέμβαση πολιτικών κριτηρίων γίνεται ποινικό αδίκημα.
11. Κατάργηση της μονιμότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Διεφθαρμένοι και τεμπέληδες δεν μπορεί να πληρώνονται από τον φορολογούμενο πολίτη.
12. Κατάργηση άμεση όλων των ειδικών νόμων που αναφέρονται σε πολιτικά πρόσωπα. Όλοι οι πολίτες (εκλεγμένοι ή μη) υπακούουν στους ίδιους νόμους. Δεν θα υπάρχουν άλλοι νόμοι γιά κοινούς πολίτες και άλλοι νόμοι γιά "πολιτικά πρόσωπα".
13. Μη παραγραφή των αδικημάτων. Κανένα αδίκημα δεν θα παραγράφεται όσα χρόνια κι αν περάσουν.
14. Απλοποίηση της νομοθεσίας. Οι μισοί περίπου νόμοι και κανονισμοί είναι αντιπαραγωγικοί και περιττοί.
15. Απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας ώστε να χωράει σε μία σελίδα χαρτί. Η πολύπλοκη φορολογία είναι εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη.
16. Ενιαίος φορολογικός συντελεστής 13% γιά όλα τα φυσικά πρόσωπα και γιά όλα τα νομικά πρόσωπα.
17. Κατάργηση του φόρου κληρονομιάς (φόρος θανάτου). Τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε πολίτη έχουν φορολογηθεί σε όλη την ζωή του και θα συνεχίσουν να φορολογούνται ετήσια στους κληρονόμους του. Ο θάνατος δεν είναι εμπορική πράξη γιά να φορολογείται από την κυβέρνηση.
18. Κατάργηση του φόρου στα μερίσματα (διπλή φορολόγηση αφού έχουν ήδη φορολογηθεί τα κέρδη των εταιρειών).
19. Κατάργηση του φόρου επί των τόκων καταθέσεων και ομολόγων.
20. Μηδενική ανοχή σε παραβάσεις των νόμων (παράνομη μετανάστευση, κοινό έγκλημα, φοροδιαφυγή, μη ασφάλιση εργαζομένων, παράνομες διαφημίσεις, άναρχη οδική κυκλοφορία, άναρχη δόμηση, καταπατήσεις γής, ρύπανση περιβάλλοντος κλπ). Η μη επιβολή του νόμου (όπως συμβαίνει τώρα) είναι βασική αιτία γιά τις μειωμένες ιδιωτικές επενδύσεις, την ανεργία, την χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και το αίσθημα ανασφάλειας, αδικίας και αναξιοκρατίας.
21. Ασφάλιση (Υγεία-Σύνταξη): Οι κάτω των τριάντα (35) ετών πολίτες θα επιλέγουν φορητή και ανταποδοτική ασφάλιση (υγείας και σύνταξης) σε ασφαλιστικές εταιρείες της δικής τους επιλογής. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αντασφαλίζονται με την σειρά τους υποχρεωτικά (Lloyds κλπ) σε μεγάλες αντασφαλιστικές εταιρείες. Όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες τις παρακολουθεί συνεχώς και λεπτομερώς το κράτος. Οι άνεργοι θα ασφαλίζονται από την κυβέρνηση (στην εταιρεία της επιλογής τους) γιά όσον καιρό είναι άνεργοι. 
22. Παιδεία: Δωρεάν αλλά με κουπόνια (επιλογή και ανταγωνισμός). Κάθε χρόνο ο κηδεμόνας του μαθητή θα παίρνει από το κράτος ένα κουπόνι χρηματικής αξίας ίσης με το ετήσιο κόστος δημόσιας μόρφωσης (μισθοδοσία διδασκόντων, κόστος κτιρίων, κόστος βιβλίων κλπ διαιρούμενο διά του συνολικού αριθμού των μαθητών). Με το κουπόνι αυτό θα επιλέγει το σχολείο της αρεσκείας του. Τα σχολεία (μισθοί διδασκόντων, βιβλία, κτίρια κλπ) θα συντηρούνται οικονομικά από τα κουπόνια. Όποιο σχολείο δεν κάνει αρκετά καλά την δουλειά του ώστε να μαζεύει ανάλογα κουπόνια θα κλείνει λόγω έλλειψης πόρων (προς όφελος αυτών των σχολείων που κάνουν καλά την δουλειά τους).
23. Στράτευση: Όλος ο στρατός γίνεται 100% επαγγελματικός.
24. ΝΑΤΟ: Κάθε δέκα (10) χρόνια θα γίνεται δημοψήφισμα γιά να αποφαίνεται ο λαός αν εγκρίνει την συνέχιση της παραμονής του στο ΝΑΤΟ.
25. ΕΕ:  Κάθε δέκα (10) χρόνια θα γίνεται δημοψήφισμα γιά να αποφαίνεται ο λαός αν εγκρίνει την συνέχιση της παραμονής του στην ΕΕ.
26. Κυριαρχία των νόμων του Ελληνικού λαού: Κάθε νόμος που ψηφίζει ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα ή μέσω του κοινοβουλίου του θα είναι υπέρτερος οποιουδήποτε νόμου που στέλνει η ΕΕ.
27. Το Ελληνικό Σύνταγμα θα είναι υπέρτερο κάθε άλλου συντάγματος, συνθήκης ή νόμου απ' όπου κι αν αυτός προέρχεται (Βρυξέλλες, ΟΗΕ)
28. Οργάνωση της χώρας σε μικρούς (ανθρώπινους και οικολογικούς) Δήμους των περίπου δέκα χιλιάδων κατοίκων (10.000). Κάθε μεγάλος δήμος θα μπορεί να διασπασθεί με δημοψήφισμα των κατοίκων μιάς υποπεριοχής του.
29. ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ: Στις μεγαλουπόλεις με την πυκνή δόμηση εξαφανίζεται το αίσθημα της ανθρώπινης κοινότητας και γειτονιάς. Γιαυτό: Κάθε καινούργια περιοχή θα πολεοδομείται με αραιή και χαμηλή δόμηση (και πολύ πράσινο). Οι νομαρχίες και οι περιφέρειες θα ελέγχουν σχολαστικά την εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων γιά να δημιουργηθούν στην πράξη (και όχι στα σχέδια) δήμοι με ανθρώπινους δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες και πράσινο.
30. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Νο 1: Απλοποίηση του Συντάγματος ώστε να χωράει σε δέκα (10) σελίδες χαρτί (από περίπου 100 σελίδες που έχει τώρα).
31. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Νο 2: Κάθε αναθεώρηση του Συντάγματος θα γίνεται μόνο με δημοψήφισμα.
32. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΗΜΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ: Προσθήκη στο Σύνταγμα ότι όλοι οι προϋπολογισμοί θα είναι υποχρεωτικά πλεονασματικοί. Αν μιά χρονιά ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός τότε υποχρεωτικά την επόμενη χρονιά τα έξοδα περικόπτονται μέχρι να ισοσκελισθεί. Αν είναι χρονιά εκλογών και την προηγούμενη χρονιά υπήρξε έλλειμμα στον προϋπολογισμό, τότε τα άτομα και τα κόμματα (ή οι δημοτικοί συνδυασμοί) που κυβέρνησαν αποκλείονται από την συμμετοχή τους στις εκλογές.
33. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  Κάθε ετήσιο πλεόνασμα του προϋπολογισμού κράτους, δήμων ή νομαρχιών, διανέμεται υποχρεωτικά σε όλους τους έλληνες ενήλικους πολίτες ή δημότες κατά περίπτωση (ισόποσα με επιταγή).
34. Κάθε αύξηση φόρου ή κάθε καινούργιος φόρος τίθεται υποχρεωτικά σε δημοψήφισμα από τους πολίτες της γεωγραφικής ενότητας που αφορά (κράτος, νομαρχία, δήμος).
35. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΣΥΛΛΗΨΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: Κάθε Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.) επιλέγει με ανοικτό διετή μειοδοτικό διαγωνισμό ένα οίκο ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που διενεργεί συνεχείς οικονομικούς ελέγχους σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της περιοχής δικαιοδοσίας της ΔΟΥ (έλεγχοι υπαίθρου και γραφείου). Στο τέλος της διετίας ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται κοκ.
36. Θεσμός των Ενόρκων: Επέκταση του θεσμού των ενόρκων ώστε αυτός να καταστεί ο κανόνας και όχι η εξαίρεση στα δικαστήρια
37. Προϋπολογισμός Δικαιοσύνης: Ο προϋπολογισμός της Δικαστικής Εξουσίας θα είναι ένα καθωρισμένο και σταθερό ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) ώστε να μην μπορούν οι άλλες δύο Εξουσίες (Νομοθετική και Εκτελεστική) να εκβιάσουν την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία.
38. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Απαγορεύεται κάθε συνεννόηση μεταξύ ανταγωνιζομένων εταιρειών και ορίζεται ότι η εσωτερική ελληνική αγορά είναι η κύρια αγορά όπου δεν πρέπει να υπάρχουν ολιγοπώλια (η ευρωπαϊκή ή η παγκόσμια αγορά γίνονται δευτερεύουσες).
39. ΔΕΚΟ: Ιδιωτικοποιούνται άμεσα όλες οι ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας) και μπαίνουν στον ανταγωνισμό γιά να ωφεληθεί ο καταναλωτής. Το κράτος δεν είναι επιχειρηματίας και όταν ανταγωνίζεται τους ιδιώτες έχει πολλά και αθέμιτα πλεονεκτήματα. Επιπλέον ο κρατικός έλεγχος των ΔΕΚΟ είναι ένας τρόπος γιά να γίνονται διορισμοί και να επικρατεί αναξιοκρατία ενώ οι υπηρεσίες τους είναι ακριβές.
40. ΜΚΟ και ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Καταργείται κάθε κρατική-κυβερνητική-δημοτική-νομαρχιακή-περιφερειακή-ευρωπαϊκή επιδότηση σε : ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), Φορείς, Σωματεία, Συλλόγους, Επαγγελματικές Αθλητικές Ομάδες: Οι ιδιωτικές ενώσεις προσώπων οφείλουν να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες από τα μέλη και φίλους τους και όχι να χρηματοδοτούνται από το υστέρημα των φορολογουμένων γιά να προπαγανδίζουν και να διαιωνίζουν τις θέσεις του πολιτικού κατεστημένου.
41. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ: Καταργείται άμεσα κάθε νόμος ή διάταξη που παρεμποδίζει, λογοκρίνει ή ποινικοποιεί τον ελεύθερο λόγο και τις ιδέες. Μία ελεύθερη κοινωνία επιτρέπει ανεμπόδιστα να ακούγονται και να προπαγανδίζονται όλες οι ιδέες ανεξάρτητα από το ποιές θεωρούνται σωστές από την εκάστοτε πλειοψηφία. Ακόμα κι αν μία άποψη απορρίπτεται από όλους θα πρέπει να μπορεί να διαδίδεται ελεύθερα.
42. ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: Το Σύνταγμα θα καθορίζει σαφώς ότι σε μιά φιλελεύθερη κοινωνία μπορούμε να κάνουμε ότι ρητά δεν απαγορεύεται από τον νόμο (οι γραφειοκράτες και οι ολοκληρωτικοί  θεωρούν σιωπηρά ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο ότι ρητά μας επιτρέπει ο νόμος).
43. Ανθρωπισμός-Φιλανθρωπία-Εθελοντισμός 1: Κάθε φιλανθρωπική χρηματική συνεισφορά απαλάσσεται φορολογικά στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ του ύψους της.
44. Ανθρωπισμός-Φιλανθρωπία-Εθελοντισμός 2: Οι φιλανθρωπικές δωρεές θα γράφονται ξεχωριστά στην φορολογική δήλωση σαν ποσοστό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος. Οι δέκα (10) πρώτοι σε ετήσιο ποσοστό δωρεάς (ως προς το εισόδημά τους) πολίτες θα είναι υποχρεωτικά επίτημα τιμώμενα πρόσωπα σε κάθε εκδήλωση  των δήμων, νομαρχιών και της κυβέρνησης.
45. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Ενίσχυση με κάθε τρόπο της κουλτούρας, των παραδόσεων, ηθών, εθίμων, γλώσσας, τέχνης, ιστορίας του ελληνικού λαού σαν αντίδοτο στον αποπροσανατολισμό των ραγδαίων τεχνολογικών και πληθυσμιακών αλλαγών. Η παγκόσμια οικολογική ισορροπία των ζωϊκών ειδών που λέγονται "λαοί" απαιτεί την διατήρηση των στοιχείων της διαχρονικής ταυτότητας του κάθε λαού ώστε όλοι να ζούν με αξιοπρέπεια, ειρήνη, ευγενικό ανταγωνισμό αλλά και αίσθηση της διαφορετικότητάς τους.

............................................................................................
..............................................................
........................
 

Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγραφέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλωνος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440, φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-sakkoulas.gr

 

 

Ημ/νία καταχώρησης: 20/09/2010 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr