Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Εκλαϊκευμένοι Οικονομικοί Όροι Σχετικοί με την Πτώχευση
Οικονομία

Εκλαϊκευμένοι Οικονομικοί Όροι Σχετικοί με την Πτώχευση

Μιά και όλοι τα τελευταία δυό χρόνια μιλάμε περί «Πτώχευσης» ας δούμε μερικούς σχετικούς οικονομικούς ορισμούς με απλή μορφή ώστε να ξέρουμε όσο γίνεται καλύτερα τι είναι αυτά που ακούμε από τα μίντια (και να μην μπορούν εύκολα να μας εξαπατούν).
Ε: Τι σημαίνει «Πτώχευση ενός Κράτους»;
Α: Ένα Κράτος δεν πτωχεύει. Επίσης δεν μπορεί να πτωχεύσει ένας λαός ή ένα έθνος ή μία χώρα. Αυτή η οντότητα που μπορεί να πτωχεύσει είναι μία κυβέρνηση (κεντρική κυβέρνηση όπως π.χ. η Κυβέρνηση της Ελλάδας ή τοπική κυβέρνηση όπως π.χ. μία δημοτική αρχή).
Ε: Τι σημαίνει «Πτώχευση της κυβέρνησης μιάς χώρας»;
Α: Σημαίνει ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις των δανείων που χρωστάει. Τά δάνεια αυτά συνήθως έχουν την μορφή ομολόγων που τα κατέχουν φυσικά πρόσωπα (πολίτες της χώρας ή πολίτες άλλων χωρών) ή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός ή εκτός της χώρας (τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, άλλες κυβερνήσεις, εταιρείες κλπ).
Ε: Τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση μιάς χώρας όταν πτωχεύει;
Α: Δηλώνει προς όλους αυτούς που κατέχουν τα ομόλογα ή τα δάνειά της ότι έχει αδυναμία πληρωμών και τους καλεί να συνεννοηθούν-συνδιαλλαγούν μαζί της ώστε και οι δύο πλευρές να βρούν την κατά το δυνατόν καλύτερη γιά όλα τα μέρη λύση.
Ε: Πόσον καιρό περίπου κρατούν οι συνεννοήσεις με τους ομολογιούχους-δανειστές;
Α: Μπορεί να κρατήσουν από μερικούς μήνες έως δέκα ή και περισσότερα χρόνια.
Ε: Εάν οι ομολογιούχοι-δανειστές της κυβέρνησης δεν συμφωνήσουν τελικά θα κατάσχουν τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης;
Α: Όχι. Η κυβέρνηση ενός λαού είναι εξ ορισμού αυτεξούσια-εθνικά κυρίαρχη οντότητα και σαν τέτοια δεν υπόκειται στην βούληση κανενός άλλου οργάνου επί του πλανήτη γή (και στο σύμπαν γενικώτερα!). Έτσι εάν μία κυβέρνηση πεί ότι θα αποπληρώσει μόνο το 40% ή μόνο το 20% των ομολόγων-δανείων της οι πιστωτές της (ομολογιούχοι-δανειστές) δεν μπορούν να κάνουν κάτι (εκτός από το να αποφύγουν να την ξαναδανείσουν στο μέλλον). Οι λέξεις κλειδί εδώ είναι «Εθνικά Κυρίαρχη Οντότητα» (sovereign).
Ε: Τότε λοιπόν είναι που έχουμε την «Στάση Πληρωμών» όπου δεν θα πληρώνει η κυβέρνηση τους μισθούς των υπαλλήλων της;
Α: «Στάση Πληρωμών» σημαίνει ότι η κυβέρνηση σταματάει να πληρώνει τους ομολογιούχους-δανειστές της κατά την λήξη των ομολόγων-δανείων. Γιά την ακρίβεια τους πληρώνει μόνο το ποσοστό που αυτή κρίνει μονομερώς ότι μπορεί να πληρώσει (π.χ. 90% ή 60% ή 20% ή και 0%). Στάση πληρωμών δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση σταματάει να πληρώνει τους υπαλλήλους της ή ότι σταματάει να κάνει έργα. Οι πληρωμές των μισθών των υπαλλήλων της και τα δημόσια έργα και οι κοινωνικές πληρωμές γίνονται από τους φόρους που μαζεύει η κυβέρνηση. Κατά την πτώχευση δεν σταματάει να μαζεύει φόρους η κυβέρνηση αλλά επειδή σταματάνε οι ομολογιούχοι να την δανείζουν τότε πρέπει να φροντίσει να έχει ετήσιο πλεόνασμα (πρωτογενές πλεόνασμα) προϋπολογισμού. Με λίγα λόγια κατά την στάση πληρωμών σταματάνε οι πληρωμές προς τους δανειστές (εν όλω ή εν μέρει)  και όχι προς τους υπαλλήλους της κυβέρνησης.
Ε: Τι σημαίνει «Πρωτογενές Πλεόνασμα ή Ετήσιο Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού»;
Α: Πρωτογενές Πλεόνασμα Προϋπολογισμού σημαίνει τα συνολικά ετήσια έσοδα της κυβέρνησης (από κάθε είδους φόρους, από δασμούς, από ιδιωτικοποιήσεις κλπ) να είναι περισσότερα από τα τρέχοντα έξοδα (γιά μισθούς-συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, γιά επιδόματα ανεργίας, γιά δημόσια έργα κλπ). Στά τρέχοντα έξοδα δεν περιλαμβάνονται τά έξοδα αποπληρωμής ομολόγων-δανείων και οι τόκοι τους.
Ε: Τι σημαίνει «Έλλειμμα του Κρατικού (ή Κυβερνητικού) Προϋπολογισμού;»
Α:  Με απλά λόγια είναι τα ετήσια έσοδα της κυβέρνησης (φόροι κάθε είδους, δασμοί, κέρδη δημοσίων επιχειρήσεων) μείον τα ετήσια έξοδα της κυβέρνησης (μισθοί-συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων, δημόσια έργα, επιδόματα ανεργίας κλπ). Εφόσον το νούμερο που προκύπτει είναι αρνητικό τότε μιλάμε γιά (ετήσιο) έλλειμμα του προϋπολογισμού και εκφράζεται είτε σαν απόλυτο μέγεθος είτε σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Η ελληνική κυβέρνηση γιά το έτος 2011 είχε ετήσιο έλλειμμα περίπου 10,4% του ΑΕΠ.
Ε: Τι είναι το «Δημόσιο Χρέος»;
Α: Είναι το συσσωρευμένο ποσόν χρημάτων που χρωστάει η κυβέρνηση από δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Γιά την ελληνική κυβέρνηση το δημόσιο χρέος σε τελευταία καταμέτρηση ήταν περίπου τριακόσια εξήντα δισεκατομμύρια ευρώ (360 δισ. €) ή 150% του ΑΕΠ.
Ε: Τι σημαίνει ΑΕΠ;
Α: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Είναι χονδρικά η χρηματική αξία  του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει ένας λαός στην διάρκεια ενός έτους. Το ελληνικό ΑΕΠ γιά το 2010 ήταν περίπου 230 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτοί είναι μερικοί βασικοί και απλοί οικονομικοί όροι σχετικοί με τις ειδήσεις που ακούμε περί «πτώχευσης» και «στάσης πληρωμών». Ελπίζουμε η θεία πρόνοια και η εποικοδομητική στάση του καθενός μας να βοηθήσουν ώστε να μην ακούγονται γιά πολλά χρόνια στα μίντια τέτοιοι δυσάρεστοι οικονομικοί όροι. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε!!

Μανώλης Στειακάκης (www.kede.gr)
Πολιτικός Μηχανικός-Οικονομολόγος


Σημείωση: Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγραφέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλωνος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440, φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-sakkoulas.gr

………………………....…………………………….
………………....…………………..
............................. 

Ημ/νία καταχώρησης: 29/06/2011 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr