Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Θεμελιώδεις αρχές-στόχοι
Θεμελιώδεις αρχές-στόχοι

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ  ΑΡΧΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

1. Ατομική ελευθερία

Ο άνθρωπος πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερος στις δραστηριότητές του και στον τρόπο ζωής του με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς από το κοινωνικό σύνολο.

 2. Συλλογική ελευθερία (Εθνική κυριαρχία)
Κάθε λαός διαθέτει τό αναφαίρετο δικαίωμα νά ασκεί τό άθροισμα τών ατομικών ελευθεριών τών πολιτών του σάν εθνική κυριαρχία στόν τόπο του.

3. Ατομική υπευθυνότητα τού πολίτη.
Ο πολίτης είναι υπεύθυνος νά συνεισφέρει στό κοινό καλό τής χώρας που ζεί.

4. Συμμετοχή τού μέσου πολίτη στή δημιουργία τών νόμων.
Όλοι οι σπουδαίοι νόμοι τής χώρας καί όλες οι διοικητικές (κυβερνητικές) αποφάσεις πού είναι κρίσιμες γιά τήν τύχη τού λαού θά πρέπει να παίρνονται μέ δημοψηφίσματα.

5. Απαγόρευση χρήσης χρημάτων τών φορολογουμένων γιά προπαγάνδα ή προώθηση-υποστήριξη οποιασδήποτε πολιτικής, οικονομικής ή φιλοσοφικής θέσης.
 Η πλειοψηφία δέν έχει τό δικαίωμα νά προπαγανδίζει τίς θέσεις της μέ χρήματα τών φορολογουμένων, ακόμη καί όταν οι θέσεις της είναι αντικειμενικά ορθές ή γενικά παραδεκτές.

6. Απαγόρευση χρήσης χρημάτων τών φορολογουμένων άλλων χωρών γιά προπαγάνδα (πολιτική-κοινωνική-οικονομική) μέσα στή χώρα.

7. Εφαρμογή τών αρχών καί συμπερασμάτων τής οικονομικής επιστήμης μέ βάση τήν ελεύθερη οικονομία, τόν υγιή ανταγωνισμό καί τίς ίσες ευκαιρίες.

8. Περιορισμός τών οικονομικών πόρων πού διαχειρίζεται ή κυβέρνηση. Αντίστοιχη αύξηση τών οικονομικών πόρων πού διαχειρίζονται οί πολίτες τής χώρας.

9. Πλήρης διαχωρισμός εκτελεστικής εξουσίας (κυβέρνηση), νομοθετικής εξουσίας (κοινοβούλιο) καί δικαστικής εξουσίας (δικαστικό σώμα).
Κηρύσσεται ασυμβίβαστη η ιδιότητα τού βουλευτή μέ τήν ιδιότητα τού ταυτόχρονου μέλους τής κυβέρνησης.

10. Θέσπιση μέ νόμους τής αξιοκρατίας σέ όλη τήν έκταση τής κρατικής μηχανής.
Ποινικοποίηση τής ευνοιοκρατίας καί τής προώθησης τών κρατικών υπαλλήλων μέ βάση τίς πολιτικές τους πεποιθήσεις.

11. Αποδοτική κρατική μηχανή.
Έλεγχος τών εξερχομένων (αποτελεσμάτων) τής κρατικής μηχανής μέ παράλληλο έλεγχο τών εισερχομένων (φορολογίας).
Αποδοτική κρατική μηχανή είναι αυτή πού μέ τά λιγώτερα εισερχόμενα (χρήματα φορολογουμένων) παράγει τά περισσότερα εξερχόμενα (αποτελέσματα-κρατικές υπηρεσίες) καί όχι τό αντίστροφο.

12. Σεβασμός τού πολίτη πρός τόν δημοκρατικό νόμο καί τήν τάξη.
Εφόσον ένας νόμος έχει ψηφισθεί από τήν πλειoψηφία θά πρέπει νά μήν παραβιάζεται ακόμη καί άν ο νόμος είναι αντικειμενικά λανθασμένος. Οι νόμοι αλλάζουν μόνο μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.

13. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στήν περίοδο τής βιολογικής ανάπτυξης τών ατόμων.
Τά νεαρά άτομα (μέχρι 18 ετών) θά πρέπει νά βοηθούνται από όλους τούς τομείς τού κράτους ούτως ώστε νά αναπτύσσωνται σέ περιβάλλον ίσων ευκαιριών, ανεξάρτητα από τήν κατάσταση τών γονέων τους.

14. Αμέριστη βοήθεια τής πλειοψηφίας πρός τά αναξιοπαθούντα μέλη τής κοινωνίας καί πρός τά άτομα μέ ειδικές ανάγκες.

15. Αποτελεσματική παιδεία σέ όλες τίς βαθμίδες της, παρεχόμενη τελείως δωρεάν αλλά καί μέ δυνατότητα επιλογής εκπαιδευτικού ιδρύματος.

16. Ίση μεταχείριση από τό κράτος όλων τών πολιτών τής χώρας ανεξάρτητα από πλούτο, μόρφωση,θρησκεία ή χρώμα δέρματος.

17. Δημιουργία κλίματος καί νομοθεσίας πού θά προωθεί τό φιλανθρωπικό έργο ανεξάρτητα από τό έργο τού κράτους.
Η προώθηση τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης σέ μία χώρα δέν μπορεί νά γίνει χωρίς αμέριστο σεβασμό πρός τόν συνάνθρωπο.

 18. Διατήρηση-εμπλουτισμός τής εθνικής κουλτούρας, γλώσσας, ιστορίας, παραδόσεων.
Σεβασμός στίς ιδιαιτερότητες τού κάθε λαού γιά τήν ειρηνική συμβίωση όλων τών λαών τής γής σέ περιβάλλον ελευθέρων οικονομικών συναλλαγών, συνεργασίας καί εθνικής ανεξαρτησίας.                                                      

 ...............................................................................................................................................

..........................................................................................................

 

Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγραφέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλωνος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440, φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-sakkoulas.gr

 

Ημ/νία καταχώρησης: 11/04/2007 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr